23.08.2013 TRT Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Başvurular Başladı

Bilindiği üzere, görev süreleri dolan TRT Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Bakanlar Kurulu tarafından atama yapılabilmesi için, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun amir hükümleri ile 2954 Sayılı Radyo ve Televizyon Kanununun 11. maddesi çerçevesinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca aday belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Üst Kurulun 30 Temmuz 2013 tarihli toplantısında, görev süresi 17 Eylül tarihinde dolacak olan TRT Yönetim Kurulu Üyeliği için, hukuk alanında iki aday belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu husus 14.08.2013 tarihli ve 28735 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiştir. Adaylık başvuruları 28 Ağustos 2013 saat 18:00’e kadar yapılabilecektir.

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen şartları taşıyan adaylar, aşağıda yer alan belgelerle birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent-Çankaya/ANKARA adresine süresi içinde posta ile veya şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, müracaat dilekçesi ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

 

            Başvuru için istenilen belgeler şunlardır:

 

1-     Başvuru dilekçesi (adres ve irtibat telefonu da yer alacak)

2-     Özgeçmiş (Yasada belirtilen temayüz ettiği branşı belirterek)

3-     Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C kimlik numaralı)

4-     Diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti (Postayla yapılan başvurularda noter tasdiki aranacaktır.)

5-     Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı

6-     Herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyanı

 

Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:23.08.2013

Sayı:17420072.621.03/371-12102  

 

 

                                                                               

 

Yayın Tarihi : 23 Ağustos 2013