16.08.2013 Samanyolu Haber’deki sigara görüntülerine müeyyide uygulanmadığı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ’in RTÜK’ü uyardığı iddiaları gerçek dışıdır

Bazı basın yayın organlarında, 4207 Sayılı Kanun gerekçe gösterilmek suretiyle gezi eylemleri adı verilen olayları destekleyen TV kanallarının cezalandırıldığı haberleri yayınlanmıştır. Haberlerde özellikle Halk TV ve Ulusal Kanal logolu medya hizmet sağlayıcılara bu kapsamda idari para cezaları verildiği, Samanyolu Haber’de yayınlanan sigara görüntüleri için ise müeyyide uygulanmadığı belirtilmiştir.

            6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 37. maddesinde belirtildiği gibi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu idari ve mali özerkliğe sahip tarafsız bir kamu tüzel kişiliği olup; Anayasa, Kanunlar ve ilgili mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirmektedir. Bu bağlamda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yayın kuruluşları arasında ayrım gözetmemekte ve bütün yayın kuruluşlarına eşit mesafede olmaya özen göstermektedir.

            Televizyonlarda yayınlanan tütün ürünlerinin gösterimi ile ilgili olarak Üst Kurul tarafından 4207 Sayılı Kanun kapsamında 155 kez idari para cezası uygulanmıştır. İdari para cezaları uygulanan kuruluşlardan bazılarına 10’un üzerinde müeyyide uygulanmış, bu kapsamda Halk TV’ye ise tebligatı yapılmış olan 2 kez idari para cezası müeyyidesi uygulanmıştır. Haberde geçen Samanyolu Haber logolu medya hizmet sağlayıcıya, sigara görüntüleri yayınladığı için düzenlenen izleme ve değerlendirme raporu Üst Kurul gündeminde olup, gündem yoğunluğu nedeniyle henüz görüşülememiştir. Bu nedenle de Üst Kurulca görüşülememiş olan bir rapor hakkında müeyyide uygulanmadığı haberi gerçekleri yansıtmamaktadır.

           Diğer taraftan bazı yayın organlarında yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gürsel Tekin’in RTÜK’ü ziyaretinde Halk TV ve Ulusal Kanal nedeniyle RTÜK’ü uyardığına ilişkin haberler de gerçek dışıdır. Sayın Gürsel Tekin’in Üst Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu’nu nezaket ziyaretinde, medyada yer alan haberlerde iddia edildiği şekliyle bir konuşma söz konusu olmamıştır.

 İlgililerin dikkatine sunulur

 

Basın Bildirisi

Tarih:16.08.2013

Sayı:17420072.621.03/349/11432                                                                                  

Yayın Tarihi : 16 Ağustos 2013