23.07.2013 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan ve Başkan Vekili Seçimleri Yapıldı.

                                                                        
 
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 23 Temmuz 2013 tarihinde, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 36. maddesi kapsamındaBaşkan ve Başkan Vekilini seçmek üzere toplanmıştır. 6112 Sayılı Kanunun 36/2 Maddesi gereğince Üst Kurul Üyesi Prof. Dr. Davut Dursun’un başkanlığındaki toplantıda yapılan ilk tur oylama sonucunda, Üst Kurul Başkanlığına üçüncü kez Prof. Dr. Davut Dursun, Başkan Vekilliğine ise Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu seçilmiştir.
İlgililerin dikkatine sunulur. 
 
 
Basın Bildirisi
Tarih: 23 Temmuz 2013 
Sayı:17420072.621.03/294-9889 
 
 
 
 
Yayın Tarihi : 23 Temmuz 2013