28.06.2013 Antalya Milletvekili Acar’ın Üst Kurul Üyelerine yönelik iddiaları gerçek dışıdır.

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeleri hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunan CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Üst Kurulun Halk TV, Ulusal Kanal, Cem TV ve Em TV’yi, Gezi Parkı eylemini kitlelere duyurduğu gerekçesiyle cezalandırdığına yönelik iddialarıyla ilgili olarak bazı hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

  Bilindiği üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bütün kararları kamuya açık olup, www.rtuk.org.tr adresinde yayımlanmaktadır. Üst Kurulunanılan kanallara ilişkin müeyyide kararlarına da aynı adresten erişim sağlanabilir. Karar metinlerinden de açıkça görüleceği üzere, Üst Kurul söz konusu yayın kuruluşlarına Gezi Parkı eylemini yayınladıkları gerekçesiyle herhangi bir müeyyide uygulamış değildir. Kaldı ki eylemle ilgili başka kanallar da yayın yapmışlar ancak onlara bu yayınlarından dolayı herhangi bir müeyyide uygulanmamıştır.

  Gezi Parkı eylemini yayınlayan diğer kanallardan farklı olarak, söz konusu kanalların kişilere yönelik galiz ifadelere yer verdikleri, doğruluğu teyit edilmemiş gerçek dışı bilgileri aktardıkları ve şiddeti özendirici şekilde yayın yaptıkları görülmüştür. Üst Kurul, anılan kanallara, 6112 Sayılı Kanunun 8. maddesinin; “Yayın hizmetleri tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” hükmü ile “Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükmünü ihlal ettikleri gerekçesiyle müeyyide uygulanmasına karar vermiştir.

 Bu nedenlerle Sayın Milletvekilinin, Halk TV, Ulusal Kanal, Cem TV ve Em TV’ye eylemi yayınlayarak kitleleri haberdar ettikleri gerekçesiyle müeyyide uygulandığı ve dolayısıyla Üst Kurul Üyelerinin görevlerini kötüye kullandıkları iddiası tamamen gerçek dışıdır. Kaldı ki, salt kitlelerin haberdar edildiği gerekçesiyle yayın kuruluşlarına müeyyide uygulamak, Üst Kurulun, 6112 Sayılı Yasanın 37 maddesinde düzenlenen, yayın hizmetleri alanında ifade ve haber alma özgürlüğünün, düşünce çeşitliliğinin ve çoğulculuğun güvence altına alınması için gerekli tedbirleri almak göreviyle de çelişir. 

 Üst Kurulun, Gezi Parkı yayınları nedeniyle Halk TV ve Ulusal Kanal’a yüzbinlerce lirayı bulan idari para cezaları verdiğine ilişkin çeşitli çevreler tarafından ortaya atılan iddialar da tümüyle gerçek dışı olup, bu konuda gerekli açıklamalar, belgelere dayalı olarak yapılmıştır. 

 Öte yandan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bütün kararları gibi, söz konusu kanallara yönelik müeyyide kararlarının da yargı denetimine açık olduğu unutulmamalıdır. 

            İlgililerin dikkatine sunulur.  

 2013/36.Toplantı No ,kararı

 

Basın Bildirisi

Tarih:28 Haziran 2013

Sayı: 17420072.621.03/263-8802                                                                                                             

 

 

                                                                                                              

Yayın Tarihi : 28 Haziran 2013