26.06.2013 Tematik türde ulusal televizyon yayın lisansı sıralama ihalesiyle ilgili işlemler devam edecektir

Bilindiği üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 22 Mayıs 2013 tarihli toplantısında, Ankara 1. İdare Mahkemesinin, 09.05.2013 tarihli yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle tematik türde, standart çözünürlüklü (SD) ve yüksek çözünürlüklü (HD) ulusal televizyon yayın lisansı sıralama ihalesiyle ilgili işlemlerin durdurulmasına karar vermiştir.

 Anılan mahkeme kararına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından itirazda bulunulmuş ve itiraz talebi Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 29.05.2013 tarih ve 2013/2700 YD itiraz nolu kararı ile yerinde bulunarak, Ankara 1. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştır.

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 25 Haziran 2013 tarihli toplantısında, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin kararı gereğince, tematik türde, standart çözünürlüklü (SD) ve yüksek çözünürlüklü (HD) ulusal televizyon yayın lisansı sıralama ihalesiyle ilgili işlemlerin sürdürülmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

  Söz konusu ihaleleri kazanan kuruluşların kesin teminatlarını yatırmaları gerekmekte olup, diğer işlemlerle ilgili olarak kuruluşlara tebligat yapılacaktır.

            İlgililerin dikkatine önemle sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:26.Haziran 2013

Sayı:17420072.621.03/246-8562

 

 

 

Yayın Tarihi : 26 Haziran 2013