19.06.2013 Ulusal 1 Kanalının iddiaları gerçek dışıdır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun gıda takviyelerinin ve bitkisel ürünlerin halkı yanıltıcı ve genel sağlığa zarar verici şekilde tanıtımlarını yapan yayın kuruluşları hakkında verdiği müeyyide kararları, bazı medya organları tarafından gerçeğe aykırı olarak Gezi Parkı eylemleriyle ilişkilendirilmektedir.

   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 2012 yılından bu yana, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının işbirliğiyle, gıda takviyelerinin ve çeşitli bitkisel ürünlerin, hastalıkları iyileştirdikleri vurgusuyla tanıtımlarını yayınlamak suretiyle halkı yanıltıcı ve genel sağlığa zarar verici şekilde yayınlar yapan kuruluşlara karşı etkin bir denetim uygulamaktadır.

Bu bağlamda, ilgili kamu kurumlarıyla yapılan temaslar sonucunda, ilaç olmadığı halde tedavi edici özellikleri olduğu iddiasıyla televizyon kanallarında tanıtımları yapılan ürünlerin liste de kamuoyuna açıklanmıştır. 

   Üst Kurulun bütün uyarı ve müeyyide kararlarına karşılık ısrarla yayın ihlalini sürdüren kuruluşlar hakkında gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır. Söz konusu denetim çalışmaları kapsamında 6112 Sayılı Yasanın, yayın hizmetlerinin, genel sağlığa, çevrenin ve hayvanların korunmasına zarar verecek davranışları teşvik edemeyeceğine ilişkin 8/1-l maddesini, gizli ticari iletişime izin verilemeyeceğine ilişkin 9/3 maddesini ve ticari iletişimin yanıltıcı olamayacağı ve tüketicinin çıkarlarına zarar veremeyeceğine ilişkin 9/6-c maddesini ihlal eden yayın kuruluşları hakkında, 2012 yılında 373, 2013 yılının ilk beş ayında 1092 olmak üzere toplam 1465 müeyyide kararı alınmıştır.

   Müeyyide kararlarının televizyon kuruluşlarına dağılımı, ilgili yayın kuruluşlarının ihlal sıklığına göre değişim göstermektedir. Üst Kurul kayıtlarından örnek verilecek olursa; 6112 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 3 Mart 2011’den bugüne kadar gıda takviyelerinin ve bitkisel ürünlerin halkı yanıltıcı ve genel sağlığa zararlı tanıtımları nedeniyle bazı yayın kuruluşları hakkında verilen müeyyide kararlarının sayıları aşağıda yer almaktadır:

 

KURULUŞ ADI

MÜEYYİDE SAYISI

Köy TV

184

Mesaj TV

86

Meltem TV

72

Olay TV

71

Kaçkar TV

54

TGRT Belgesel

46

Ulusal 1

46

Kadırga TV

41

Türkiyem

39

Vatan TV

33

Asu TV

28

T Türk TV

27

Beyaz TV

24

Biz TV

20

Cem TV

20

Kanal 9

19

Kanal Çay

17

Kon TV

17

Kanal Urfa

17

Adana TV

16

Flash TV

13

Tempo TV

11

 

  

  Tablodan da görüldüğü gibi Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Gezi Parkı yayınları nedeniyle bazı kanalları hedef alıp müeyyide uyguladığı iddiası tümüyle gerçek dışıdır. Söz konusu çalışma kapsamında gıda takviyelerinin ve bitkisel ürünlerin halkı yanıltıcı ve genel sağlığa aykırı şekilde tanıtımlarını yaptığı belirlenen Ulusal 1 logosuyla yayın yapan Ulusal Kanal İletişim Hiz. San. Ve Tic. A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında da toplam 46 müeyyide kararı alınmıştır. Bu müeyyide kararları anılan kuruluşun, 20 Mayıs 2011, 18 Nisan 2011, 15 Eylül 2011, 6 Ekim 2011, 12 Aralık 2011, 16 Ekim 2012 ve 2-19 Mart 2013 ile 11 Nisan 2013 tarihlerinde bir veya birden fazla sıklıkta yaptığı yayın ihlallerine ilişkindir. Gıda takviyelerinin ve bitkisel ürünlerin halkı yanıltıcı ve genel sağlığa aykırı tanıtımları nedeniyle yukarıda belirtilen tarihlerdeki yayınlarıyla ilgili olarak Ulusal 1 logolu kuruluş hakkındaki en son müeyyide kararı ise, Gezi Parkı eylemlerinin başlamasından haftalar önce, 8 Mayıs 2013 tarihli Üst Kurul toplantısında alınmıştır. Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yayınlarından dolayı ise anılan kuruluş hakkında bir müeyyide kararı alınmıştır. Üst Kurulun bütün kararları kamuya açıktır ve resmi web sitesinde yayımlanmaktadır. Bu bilgiler web sitesinden de teyit edilebilir.

   Her şeye rağmen kuruluş yetkililerinin, toplumun karşısına çıkarak, kendilerine tamamen farklı gerekçelerle ve eski tarihlerde verilen müeyyideleri, Gezi Parkı yayınlarıyla ilişkilendirmeleri, doğrulukla, dürüstlükle ve yayıncılık etiğiyle bağdaşmamaktadır.

 

   İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

BASIN Bildirisi

Tarih:19 Haziran 2013 

Sayı:17420072.622.03/234-8238                                                                       

Yayın Tarihi : 19 Haziran 2013