17.06.2013 Halk TV hakkındaki 146 bin TL’lik müeyyide kararının, Gezi Parkı yayınlarıyla ilişkisi bulunmamaktadır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun ihlali nedeniyle Halk TV hakkında verdiği müeyyide kararlarıyla ilgili medya organlarında yer alan haber ve yorumlar üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

 Halk TV logosuyla yayın yapan, Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. unvanlı kuruluş hakkındaki müeyyide kararları, kuruluşun 13 ve 17 Nisan 2013 tarihli yayınlarına ilişkindir. Anılan yayınlarda 4207 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Televizyonlarda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez" hükmünün ihlal edildiği Üst Kurul uzmanları tarafından tespit edilmiş ve rapor düzenlenmiştir. Üst Kurul Uzmanları tarafından düzenlenen raporların tarihleri 29 Nisan 2013’tür. Söz konusu raporlar Üst Kurulun 29 Mayıs 2013 tarihli toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. Kuruluşun yayın tarihleri ile uzman raporlarının ve Üst Kurulun toplantı tarihine dikkat edildiğinde, anılan müeyyide kararlarının, Halk TV’nin Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yayınlarıyla bir ilgisinin olmadığı açıkça görülmektedir. Öte yandan söz konusu yayın ihlallerinde uygulanacak idari para cezasının miktarı anılan kanunda belirlenmiş olup, Üst Kurulun bu konuda bir inisiyatifi bulunmamaktadır. 

            İlgililerin dikkatine önemle sunulur. 

 

Basın Bildirisi

Tarih:17.06.2013

Sayı:17420072.622.03/230-8120

 

 

 

Yayın Tarihi : 13 Haziran 2013