14.06.2013 Üst Kurulun 22 Mayıs 2013 tarihli Hayat TV kararı, lisanssız yayın ve gıda takviyelerinin yanıltıcı reklamlarına ilişkindir.

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun İkinci Kanal Televizyon ve Radyo Yayıncılığı A.Ş. unvanlı ve HTV HAYAT logolu kuruluş hakkında aldığı kararla ilgili olarak bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan gerçek dışı iddialar üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun HTV HAYAT logolu kuruluşla ilgili 22 Mayıs 2013 tarihli kararı tamamen lisanssız yayınlarına ve gıda takviyelerinin yanıltıcı reklamlarına ilişkindir. Üst Kurul kararının Hayat TV’nin, 28 Mayıs 2013 tarihinde başlayan Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yayınlarıyla ilgisi bulunmamaktadır.
    Bilindiği üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bir süreden beri Sağlık Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da işbirliğiyle, gıda takviyelerinin yanıltıcı ve genel sağlığa aykırı reklamları takip altına almış olup, 6112 Sayılı Yasaya aykırı şekilde söz konusu ürünlerin tanıtım ve reklamlarını yayınlayan kanallara ilgili yasa kapsamında müeyyideler uygulamaktadır.
  Bu çalışma kapsamında, yayınları Türksat üzerinden iletilen bazı kanalların da, gıda takviyelerinin yanıltıcı ve genel sağlığa aykırı reklamlarını yayınladıkları belirlenmiştir. Söz konusu kanalların bir bölümünün ise RTÜK’ten lisans almaksızın yayın yaptıkları görülmüş ve haklarında 6112 Sayılı Yasanın 29/3 maddesi gereğince işlem tesis edilmiştir. HTV HAYAT logolu kuruluş da belirtilen yayın kuruluşları arasında yer almaktadır ve benzer durumdaki bütün televizyon kanalları için aynı uygulama gerçekleştirilmiştir.
 
   6112 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre, platform ve altyapı işletmecileri, Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar ve bu Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurur.
 
     6112 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 3 Mart 2011 tarihinden önce RTÜK’ten lisans almaksızın Türksat üzerinden yayınlarını ileten yayın kuruluşlarının bir bölümü, anılan yasa hükmü nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna lisans başvurularını yapmışlardır. HTV HAYAT logolu kuruluş da lisans başvurusunu yapmış ve dosyasının incelenmesi sonucunda eksik olduğu tespit edilen evrakları tamamlaması istenmiştir. Kuruluş hakkında, Üst Kurul kararını müteakip gerekli işlemler tesis edilecektir.
 
            İlgililerin dikkatine sunulur.
 
Basın Bildirisi
Tarih:14.06.2013
Sayı:17420072.622.03/229-7911
Yayın Tarihi : 14 Haziran 2013