10.07.2014 Üst Kurul toplantısında TRT’nin yayınları tartışılmıştır

 

Bazı basın ve yayın organlarında Üst Kurulun muhalefet kontenjanından seçilen üyeleri referans gösterilerek yer verilen haberlerdeki, RTÜK toplantısında kavga çıktığına, üyelerin birbirlerine hakaret ettiklerine ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bilindiği gibi ülkemiz Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde bulunmakta olup, bu süreçte radyo ve televizyon kuruluşlarının uymaları gereken esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilmiştir. Gerek 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, gerekse seçim mevzuatı ve Yüksek Seçim Kurulu kararları gereğince, seçim döneminde radyo ve televizyon kuruluşları, tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ilkelerine uygun yayın yapmakla ve demokratik kurallar çerçevesinde adaylar arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasını gözetmekle yükümlüdürler. Söz konusu yükümlülükler kamu yayıncısı olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu için de geçerlidir.

Haberlere konu olan Üst Kurul toplantısında, muhalefet kontenjanından seçilen Üst Kurul Üyelerinin, TRT yayınlarında Cumhurbaşkanı adayları arasında fırsat eşitliğinin sağlanmadığına ilişkin verdikleri ortak dilekçe üzerine, dört TRT kanalının Cumhurbaşkanı adaylarının adaylık açıklamalarıyla ilgili yayınlarına ilişkin hazırlanan uzman raporu görüşülmüştür. Muhalefet kontenjanından seçilen Üst Kurul Üyeleri, dört kanalla ilgili tespitlerin tek rapor halinde Kurula sunulmasına ve raporu hazırlayan Üst Kurul Uzmanının değerlendirmelerine itiraz etmişlerdir. Buna karşılık iktidar kontenjanından seçilen Üst Kurul Üyeleri ise rapordaki değerlendirmelere iştirak etmişler ve yapılan oylama sonucunda TRT Haber’in yayın ihlalinde bulunmadığına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Bu görüşmeler sırasında zaman zaman tartışmalar yaşansa da haberlerde iddia edildiği gibi kavga çıkması veya Üyelerin birbirlerine hakaret etmesi söz konusu olmamıştır. Nitekim karara muhalefet eden Üst Kurul Üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Yıldırım da bazı gazetelerde yer alan açıklamalarında toplantıda tartışma yaşandığını ifade etmiş, kavga çıktığına dair bir beyanda bulunmamıştır.

Bununla birlikte muhalefet kontenjanından seçilen Üst Kurul Üyelerinin TRT yayınları hakkında hazırlanan uzman raporuyla ilgili itirazları Başkanlık Makamınca dikkate alınmış ve ilgili birime gerekli talimatlar verilmiştir. TRT kanallarının yayınlarıyla ilgili tespitler Üst Kurulun bir sonraki toplantısında gündeme alınarak değerlendirilecektir.

İlgililerin dikkatine sunulur.

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih:  10 Temmuz 2014

Sayı: 17420072/214-14129

     

 

 

 

 

Yayın Tarihi : 10 Temmuz 2014