09.04.2013 Bölgesel Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesi İlanı Yayımlanmıştır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak olan sıralama ihalelerine ilişkin “Bölgesel (T2) Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesi İlanı”, Resmi Gazetenin 9 Nisan 2013 tarihli ve 28613 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

  Açık teklif usulüne göre, 29-30 Nisan, 2-3 Mayıs 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan ihalelerde; Marmara, Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Akdeniz Bölgelerinin her birinde 4’er adet olmak üzere, standart çözünürlüklü (SD) teknikle iletilmek üzere genel yayın türünde bölgesel karasal sayısal TV yayın lisansı verilecektir. Asgari yayın lisans ücreti Marmara Bölgesi için 500.000, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri için 300.000, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri için 200.000 TL. olarak belirlenmiştir.

 

   Şartname alacakların;

             1-Şartname bedelinin yatırıldığını gösteren dekont veya alındı belgesini,

             2-Sıralama İhalesi Şartnamesini teslim alanın kimlik fotokopisini,

             3-Şartname bir vekil aracılığıyla teslim alınacaksa, vekaletnameyi,

             4-Yeterlilik belgesi fotokopisini

             İbraz etmeleri gerekmektedir.

 

  Bölgesel (T2) Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesi İlanı ile yeterlilik belgesi verilen yayın kuruluşlarının listesine, www.rtuk.org.tr adresindeki RTÜK internet sitesinin “Karasal Sayısal Yayın Lisansı Başvurusu Sıralama İhalesi İşlemleri” bölümünden erişim sağlanabilir. 
 

İlgililerin dikkatine sunulur.

  

Bağlantılar:

Bölgesel (T2) Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesi İlanı

Yeterlilik Belgesi Verilen Kuruluşların Listesi

 

Basın Bildirisi

Tarih:09.04.2013

Sayı:1740072.621.03/122-4452                                                                                   

Yayın Tarihi : 09 Nisan 2013