08.04.2013 Karasal Sayısal Yayın Lisansı Sıralama İhalesi Yasal Bir Zorunluluktur

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 16, 17 ve 18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Ulusal Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalesiyle ilgili olarak bazı basın ve yayın organlarında yer alan haber ve yorumlar üzerine aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği gibi radyo ve televizyon yayıncılığı için karasal ortamdan ayrılmış olan kanal ve frekanslar kıt kaynak olup, sınırlı arzın talepten az olması durumunda ihale dışında bir seçenek bulunmamaktadır. Bu bağlamda, GSM sistemlerinde de kullanım hakkı ihale ile verilmektedir. Kaldı ki, mevcut mevzuat göz önüne alındığında ihale yasal bir zorunluluktur.

Karasal televizyon yayıncılığı halen analog teknikle yapılmakta ve izleyiciler 20 ulusal yayını izleyebilmektedir. Karasal sayısal yayıncılığa geçildiğinde ise izleyiciler 33 ulusal yayını izleyebilecektir. Ayrıca 10 TRT yayını, 4 bölgesel yayın ve 7 yerel yayın da dikkate alındığında izleyiciler TV alıcı cihazları ile 54 sayısal televizyon yayınını izleyebilecektir. Bu yayınlardan 12 adedi yüksek çözünürlüklü (HD) televizyon yayını olacaktır. Sıralama ihalesi sadece karasal ortamda yapılan yayınlar için olup, uydu, kablo ve IPTV ortamlarında yapılmakta olan TV yayınları aynen devam edecektir. Dolayısıyla ihaleyle izleyicilerin tercihlerinin kısıtlanması asla söz konusu olmadığı gibi karasal ortamdaki yayınların sayısı daha da artacaktır. 

Bilindiği üzere, televizyon yayınları karasal, uydu, kablo, internet, IPTV gibi ortamlardan yapılmaktadır. Şu anda ülkemizde 300’den fazla kanalın çok az bir kısmı karasal ortamdan yayın yapmakta iken, pek çoğu uydu, kablo, IPTV ortamından yayın yapmaktadır. Sıralama ihalesini kazanamayan kuruluşlar bundan böyle sadece karasal ortamda yayın yapamayacak olup, diğer ortamlardan yapmakta oldukları yayınlarına devam edebileceklerdir. Kaldı ki, karasal sayısal TV yayın lisanslarının süresi 10 yıl olup, frekansların süresiz olarak devri söz konusu değildir. Öte yandan, karasal TV yayınları 2013 yılının Kasım ayından itibaren Ankara’dan başlatılacak ve 2 yıl içerisinde tüm yurtta verici sistemleri kurularak vatandaşların herhangi bir ücret ödemeden yüksek çözünürlüklü (HD) yayınlar dâhil tüm karasal televizyon yayınlarını izleyebilmesi sağlanacaktır. Karasal sayısal TV deneme yayını 6 Mart 2013 tarihi itibarıyla Ankara’da DVB-T2 ve MPEG-4 tekniğiyle başlatılmış olup, başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Ülkemizde karasal ortamdan yapılan yayınlar için ilk kez lisans verilecektir. Karasal ortamda yayın yapmakta olan mevcut yayın kuruluşlarına bugüne kadar genel veya tematik türde yayın lisansı verilmemiştir. Kuruluşlar kendi tercihleri doğrultusunda, ihaleye genel veya tematik türde başvurmuş olup, ihalenin tamamlanması sonrasında kuruluşlara genel veya tematik türde lisanslar verilecektir. Halen tematik yayın yapan kuruluşların genel türde lisans başvurusu yapmasının önünde herhangi bir kanuni engel bulunmamaktadır.

Karasal sayısal televizyon yayın lisansı sıralama ihalesine girmek üzere yeterlilik belgesi almak isteyen kuruluşlar için başvuru ilanı, 17 Aralık 2012 tarih ve 28500 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlana göre karasal ortamdan ulusal, bölgesel ve yerel televizyon yayını yapmak isteyen kuruluşların 16 Ocak 2013 tarihine kadar Üst Kurula başvuruda bulunması istenmiştir. Belirtilen tarihler arasında gelen başvurular Üst Kurulca kabul edilmiş olup, bu tarihten sonra, 17 ve 18 Ocak 2013 tarihlerinde yapılan iki başvuru ise reddedilmiştir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9/2 maddesindeki “Yapılan değerlendirmede, belgelerde eksiklik veya düzeltilmesi gereken bir durumu tespit edilen kuruluşlara tespit edilen eksiklik ve düzeltmenin niteliğine göre otuz günü geçmemek üzere Üst Kurulca belirlenecek kesin süre verilerek, kuruluştan eksikliği gidermesi istenir” hükmü kapsamında, belgelerinde eksik olduğu tespit edilen kuruluşlara 20 gün süre verilerek eksik evraklarını tamamlamaları istenmiştir.

Türkiye için gerek uluslararası anlaşmalar gerekse iç hukukumuz açısından sıralama ihalesi yapılması ve karasal sayısal yayıncılığa geçiş bir zorunluluktur. İlk defa 6112 Sayılı Kanunla yıllardır sürüncemede kalan karasal yayınlara lisans sorunu çözüm aşamasına getirilmiştir. 6112 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte frekans planlama süreci başlatılmış ve sıralama ihalesi için kanunla öngörülen sürenin sonuna gelinmiştir. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan sıralama ihalesiyle hem karasal yayın alanında lisanslı döneme hem de karasal analog yayın teknolojisinden karasal sayısal yayın teknolojisine geçilecek ve yayıncılıkta teknolojik dönüşüm gerçekleştirilecektir. Böylece karasal yayıncılık alanında 19 yıldır devam eden lisanssız dönem sona erecektir.

Öte yandan karasal sayısal yayına geçilmesiyle birlikte, yayıncılıkla ilgili uluslararası kararları alan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) kararı çerçevesinde 2015 yılında 61-69. bantlar LTE olarak adlandırılan 4. nesil GSM servislerine tahsis edilecektir. Böylece bu banttan da diğer ülkelerle birlikte ülkemizde de daha kaliteli katma değerli hizmetler yürütülebilecektir. Tüm bu yeniliklerle birlikte Türkiye de diğer ülkeler gibi ITU ve AB tavsiyeleri yönünde yayıncılıkta teknolojik dönüşümü tamamlamış olacaktır.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:08.04.2013

Sayı:1740072.621.03/115/4309                                                                                      

 

 

Yayın Tarihi : 08 Nisan 2013