27.03.2013 Almanya Silahlı Kuvvetlerine doğrudan frekans tahsisi söz konusu değildir

NATO çerçevesinde Türk hava sahasının korunmasına yönelik katkı vermek üzere Kahramanmaraş’ta konuşlanan Almanya Federal Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine yönelik radyo yayını yapılmasına, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yasaya aykırı olarak izin verildiğine ilişkin haberler üzerine açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.  

Bilindiği üzere, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 26. Maddesinin üçüncü fıkrasında “Kamu kurum ve kuruluşlarının ikaz, duyuru ve eğitim maksadıyla karasal radyo veya televizyon yayını yapma talebinde bulunmaları halinde; bu talepler yapılacak protokol çerçevesinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan hizmet alınarak karşılanır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanunlarında radyo ve televizyon yayını yapabileceklerine ilişkin hüküm bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından herhangi bir ücret alınmaz. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarına kanal, frekans veya multipleks kapasitesi tahsisi yapılmaz” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilen kanal ve frekanslardan kamu kurum ve kuruluşlarının TRT ile protokol yaparak radyo ve televizyon yayını yapması mümkündür. Bu maddede görüldüğü üzere TRT ve kamu kurum ve kuruluşlarının radyo ve televizyon yayını yapmaları Üst Kuruldan izin almaları koşuluna bağlanmamıştır.

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin NATO çerçevesinde Kahramanmaraş ilinde konuşlanan Alman askerlerine yönelik “Radio Andernach” çağrı işaretli radyo yayını için frekans talebi Dışişleri Bakanlığı tarafından Üst Kurula iletilmiştir. Yayın alanı olarak yalnızca Almanya Silahlı Kuvvetlerine ait askerlerin görev yapacağı 15 kilometrelik sınırlı bir alan belirtilmiştir.

Üst Kurul, Federal Almanya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılan talebinin 6112 Sayılı Kanunun 26. Maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Dışişleri Bakanlığı ile TRT arasında yapılacak protokol çerçevesinde karşılanmasına karar vermiştir. Üst Kurul tarafından doğrudan Almanya Silahlı Kuvvetlerine radyo yayını için frekans tahsisi yapılması söz konusu değildir.

 

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:27 Mart 2013  

Sayı:17420072.621.02/96-3906                                                                                     

Yayın Tarihi : 27 Mart 2013