22.02.2013 Sıralama ihalesi ve karasal sayısal yayıncılığa geçiş hukuki zorunluluktur

Karasal sayısal televizyon yayın lisansı sıralama ihalesiyle ilgili olarak, Üst Kurul Üyesi Sayın Esat Çıplak’ın 18 Şubat 2013 tarihinden itibaren bazı basın ve yayın organlarında yer alan açıklamaları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüşünü yansıtmamaktadır.

 Bilindiği üzere ülkemizde karasal ortamda lisans başvurusunda bulunan radyo ve televizyon kuruluşlarına 1994 yılından bugüne kadar lisans verilememiştir. Avrupa ülkelerinin pek çoğu ise bu süreç içerisinde yayıncılıkta yeni bir çığır olan karasal sayısal yayıncılığa geçmişlerdir. Türkiye de üyesi olduğu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından 2006 yılında gerçekleştirilen Bölgesel Radyokomünikasyon Konferansında diğer ülkelerle birlikte karasal sayısal yayıncılığa geçme ve 2015 yılı itibariyle analog yayınları sonlandırma taahhüdünde bulunmuştur.

 

            3 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunla;

·     Televizyon kanal ve radyo frekans planlamalarının Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılması, frekans planlarında ulusal, bölgesel ve yerel karasal yayın ağlarının sayıları ve türleri ile sayısal yayınlar için multipleks sayılarının belirlenmesi, 

·        6112 Sayılı Kanunun yayım tarihi olan 3 Mart 2011’den itibaren en geç iki yıl içinde Üst Kurulca karasal yayın lisanslarının verilmesi amacıyla sayısal televizyon multipleks kapasitesi sıralama ihalesi yapılması, 

·        Tahsisi müteakip en geç iki yıllık süre sonunda analog karasal televizyon yayınlarının ülke genelinde tümüyle sonlandırılması ve analog karasal televizyon yayınlarının durdurulması öngörülmüştür.

     Türkiye için gerek uluslararası anlaşmalar gerekse iç hukukumuz açısından sıralama ihalesi yapılması ve karasal sayısal yayıncılığa geçiş bir zorunluluk olup, bu konuya Üst Kurulun keyfi yaklaşması söz konusu olamaz. İlk defa 6112 Sayılı Kanunla yıllardır sürüncemede kalan ve Türkiye’nin ayıbı haline gelen karasal yayınlara lisans sorunu çözüm aşamasına getirilmiştir. 6112 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte frekans planlama süreci başlatılmış ve sıralama ihalesi için kanunla öngörülen sürenin sonuna gelinmiştir. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan sıralama ihalesiyle hem karasal yayın alanında lisanslı döneme hem de karasal analog yayın teknolojisinden karasal sayısal yayın teknolojisine geçilecek ve yayıncılıkta teknolojik dönüşüm gerçekleştirilecektir. Böylece karasal yayıncılık alanında 19 yıldır devam eden kaos sona erecektir.

            İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

Basın Bildirisi

Tarih:22 Şubat 2013  

Sayı:17420072.621.02/67-1988                                                                                     

Yayın Tarihi : 22 Şubat 2013