15.02.2013 İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu Genel Sekreterliğine RTÜK Üyesi Dr. Hamit Ersoy atandı.

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6 Şubat 2013 tarihli toplantısında, İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (IBRAF) Genel Sekreterliğine, forumun kurulmasına yönelik inisiyatifi başlatan ve yürüten Üst Kurul Üyesi Dr. Hamit Ersoy’un atanmasını kararlaştırmıştır.

        İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin yayıncılık düzenleyici otoriteleri arasında diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesini, görüş ve tecrübe alışverişinin sağlanmasını amaçlayan IBRAF’ın kuruluşu, 17-18 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen uluslararası toplantının sonucunda ortak deklarasyon yayımlanarak açıklanmıştır. Kurucu ülkelerce kabul edilen IBRAF Tüzüğü ise, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Kuruluş Tüzüğünün 10. Maddesi uyarınca, IBRAF Daimi Sekreteryasının Ankara’da kurulmasına ve IBRAF Genel Sekreterinin RTÜK tarafından atanmasına karar verilmiştir.

        Söz konusu tüzük hükmü kapsamında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 6 Şubat 2013 tarihli toplantısında aldığı kararla, IBRAF Genel Sekreterliğine, forumun kurulmasına yönelik inisiyatifi başlatan ve yürüten Üst Kurul Üyesi Dr. Hamit Ersoy atanmıştır. Bilindiği üzere, IBRAF’ın kurulmasına yönelik proje, Dr. Hamit Ersoy tarafından Senegal’in başkenti Dakar’da 11-13 Ekim 2010 tarihlerinde yapılan 9. Enformasyon ve Kültürel İşler Komitesi (COMIAC) toplantısında sunulmuş ve kuruluş çalışmalarının başlatılması için onay alınmıştır. Alınan bu karardan sonra kuruluş çalışmaları başlatılmış ve İstanbul’da 17-18 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda kabul edilen ortak deklarasyonla IBRAF’ın kuruluşu kamuoyuna duyurulmuştur. IBRAF’ın kuruluşu Gabon’da 17-18 Nisan 2012 tarihlerinde yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Sekizinci Oturumunda onaylanarak hukuki zemine kavuşturulmuştur. 2-3 Ekim 2012 tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapılan toplantıda oy birliğiyle kabul edilen IBRAF Tüzüğü, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.           

            İlgililerin dikkatine sunulur

 

Basın Bildirisi

Tarih:15 Şubat 2013  

Sayı:17420072.621.02/46-1460  

 

                                                                                  

Yayın Tarihi : 15 Şubat 2013