17.01.2013 Karasal Sayısal Yayın Lisansı Başvuru Süresi Sona Erdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 17 Aralık 2012 tarihinde başlatılan karasal sayısal televizyon yayın lisansı başvuru süresi 16 Ocak 2013 tarihinde sona ermiştir.

Başvuru süresi boyunca karasal sayısal televizyon yayın lisansı için toplam 474 başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların talep edilen lisans tipine göre dağılımı şöyledir:

-        Ulusal televizyon    : 55

-        Bölgesel televizyon : 41

-        Yerel televizyon      : 378

Başvuru dosyalarının Üst Kurulca incelenmesine 17 Ocak 2013 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi kapsamında, başvuru belgelerinde eksiklik veya düzeltilmesi gereken bir durum tespit edilen kuruluşların, Üst Kurulca verilecek süre içerisinde eksikliklerini gidermeleri istenecektir. Verilen süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen veya gerekli düzeltmeleri yapmayan kuruluşların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Değerlendirmeler sonucunda, 6112 Sayılı Kanun ve anılan yönetmelik hükümlerine göre yeterli bulunan kuruluşlara Üst Kurulca, sıralama ihalesine katılabilmeleri için yeterlilik belgesi verilecektir. Yeterlilik belgesi verilmeyen kuruluşlar sıralama ihalesine katılamayacaktır.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:17 Ocak 2013  

Sayı:17420072.621.02/12-461                                                                                       

 

Yayın Tarihi : 17 Ocak 2013