17.12.2012 Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Başvuru İlânı Yayımlandı

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, “Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Başvuru İlanı”, 17 Aralık 2012 tarihli ve 28500 Sayılı Resmi Gazete’nin “İlanlar” bölümünde yayımlanmıştır. 2013 yılında gerçekleştirilecek olan karasal sayısal televizyon yayın lisansı sıralama ihalesine katılacak kuruluşlar için başvuru koşulları ile ihaleye çıkarılacak yayın lisanslarının tipleri, türleri, teknikleri ve sayıları söz konusu ilanda açıklanmıştır.

Karasal ortamdan televizyon yayın lisansı almak isteyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, “yeterlilik belgesi” alabilmelerini teminen, başvurdukları lisans tipini belirten bir dilekçe ile Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna müracaat edebileceklerdir. Başvuru dilekçelerine ilanda belirtilen bilgi ve belgelerin sıralı şekilde eklenmiş olması gerekmektedir.

 İhaleye katılmak isteyen kuruluşların ilanın yayımını takip eden otuz gün içerisinde (16 Ocak 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar) Üst Kurula başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda yeterliliği tespit edilen medya hizmet sağlayıcılara sıralama ihalesine katılmak üzere “Yeterlilik Belgesi” verilecek olup, lisans başvurusunda bulunmayan veya “Yeterlilik Belgesi” verilmeyen kuruluşlar sıralama ihalesine katılamayacaktır.

İlgililerin dikkatine sunulur. 

         Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Başvuru İlânı için tıklayınız.

 

Basın Bildirisi

Tarih:17.12.2012

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02/444.11858

 

   

Yayın Tarihi : 17 Aralık 2012