25.12.2012 Üst Kurul Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçları İlan Edilmiştir

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda münhal bulunan 30 Üst Kurul Uzman Yardımcılığı kadrosuna atama yapılmak üzere 03-18 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen giriş sınavında başarılı olanların listesi Üst Kurulun resmi web sitesinde ilan edilmiştir. Birinci gruptan (Hukuk) 4 kişi, ikinci gruptan (İİBF, SBF, İktisat ve İşletme F.) 12 kişi, üçüncü gruptan (Sosyoloji) 2 kişi, dördüncü gruptan (İletişim) 6 kişi ve beşinci gruptan (Mühendis) 6 kişi asıl olarak giriş sınavında başarılı olmuştur.

            Sınav sonucu adaylara ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak da bildirilecektir. Giriş sınavında başarılı bulunan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenilen belgelerle birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna müracaat etmeleri halinde atamaları yapılabilecektir. Müracaat etmeyen adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılacaktır.

            İlgililerin dikkatine sunulur.

           

         Üst Kurul Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını Kazananları Gösterir Liste için tıklayınız.

 

Basın Bildirisi

Tarih:25 Aralık 2012  

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02/452.12165                                                                     

Yayın Tarihi : 25 Aralık 2012