21.12.2012 İzleyici ve/veya Dinleyici Ölçümü Yapan Şirket Ve Kuruluşlara Dair Duyuru


 Bilindiği üzere “Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 17 Ekim 2012 tarih ve 28444 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ölçüm faaliyetinde bulunan şirket veya kuruluş, Yönetmeliğin geçici 1. maddesinin (1) fıkrası gereği en geç 17 Ocak 2013 tarihine kadar Üst Kurula bildirimde bulunmak zorundadır.

Üst Kurula bildirimde bulunacak şirket veya kuruluş ilgili yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca aşağıdaki bilgileri bildirim dosyalarında hazır bulundurmalıdır.

 

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

I-Organizasyonel Yapıya İlişkin Bilgiler

1- Unvanı

2- Paydaşları

3- Sorumlu kişi bilgisi

4- Yazışma adresi

5- Telefon / Faks

6- İnternet adresi

7- e posta adresi

 

II-Ölçüme İlişkin Bilgiler

1- Ölçümün hedef kitlesi / kapsamı

2- Panel hane sayısı

3- Veritabanı Araştırmasının kapsamı

4- Veritabanı Araştırması örneklem büyüklüğü

5- Ölçümde kullanılacak yöntem (Peoplemeter, Günlük, Anket, vs.)

6- Ölçümde kullanılacak teknoloji

7- Ölçümü Yapılan Tam ve Yarım Zamanlı Medya Hizmet Sağlayıcıları

 

III-Araştırma Şirketine İlişkin Bilgiler

1- Unvanı

2- Sorumlu kişi bilgisi

3- Sahip olduğu standartlar (VTA’yı yapan araştırma şirketi dâhil)

4- Yazışma adresi

5- Telefon / Faks

6- İnternet adresi

7- e posta adresi

 

IV- Denetim Komitesine İlişkin Bilgiler

1- Unvanı

2- Denetçilerin Özgeçmişleri

3- Sorumlu kişi bilgisi

4- Yazışma adresi

5- Telefon / Faks

6- İnternet adresi

7- e posta adresi

 

Basın Bildirisi

Tarih:     21 Aralık 2012  

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02/448.12035

 

Yayın Tarihi : 21 Aralık 2012