07.12.2012 TRT Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Başvurular Sona Erdi

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 14 Kasım 2012 tarihli toplantısında, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun amir hükümlerine göre, görev süreleri 10 Ocak 2013 tarihinde dolacak olan üç TRT Yönetim Kurulu üyeliği için aday belirlenmesi kararlaştırılmış ve bu husus 22 Kasım 2012 tarihli ve 28475 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmiştir.

TRT Yönetim Kurulu Üyeliği için aday olmak isteyenlerden, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11. maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar için tanınan başvuru süresi 6 Aralık 2012 Perşembe günü saat 18:00’de sona ermiştir. Bu süre içerisinde Üst Kurula yapılan başvuruların listesi ekte sunulmuştur.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:07.12.2012

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02/425-11606

 

Yayın Tarihi : 07 Aralık 2012