04.12.2012 Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Gündeme Alınmasının Reddedildiğine İlişkin İddialar Gerçeği Yansıtmamaktadır

03.12.2012 tarihinde Milliyet Gazetesi’nde ve bazı haber portallarında yayınlanan haberlerde, bir Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyesinin Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin Üst Kurulun gündemine alınarak görüşülmesini talep ettiği ancak RTÜK Başkanı ile Ak Parti kontenjanından gelen diğer üyelerin bu öneriye karşı çıktıkları iddia edilmektedir.

Bilindiği üzere, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu haftada en az bir defa toplantı yapar. Toplantı gündemi Başkan tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az bir gün önce Üst Kurul Üyelerine bildirilir. Belirlenmiş olan toplantı gündemine yeni madde eklenebilmesi için toplantıda Üyeler tarafından öneride bulunulması ve önerilen maddenin oylanarak Üst Kurulca kabul edilmesi gerekir. Oysa bugüne kadar herhangi bir Üst Kurul Üyesi tarafından Muhteşem Yüzyıl dizisinin gündeme alınmasına ilişkin öneri getirilmiş ve Kurulda oylanmış değildir. Dolayısıyla Ak Parti kontenjanından gelen Üst Kurul Üyelerinin de böyle bir öneriye karşı çıktıkları iddiası gerçek dışıdır.

Yanlış anlaşılan bir diğer konu da izleyici şikâyetlerine ilişkindir. Üst Kurul gündemi, Üst Kurula gelen izleyici bildirimlerinden değil, karar tesisi için Üst Kurul birimlerinden gönderilen uzman raporlarından oluşur. Üst Kurul uzmanları yayınlarla ilgili tespitlerini 6112 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yaparlar. Bununla birlikte izleyicilerden gelen şikâyetleri de dikkate alırlar. 5 Ocak 2011 tarihinde yayına giren Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili olarak Üst Kurul Uzmanları tarafından o dönemde izleyicilerden gelen şikâyetler de dikkate alınarak iki kez rapor tanzim edilmiş ve Başkanlık Makamına sunulmuştur. Her iki rapor da Üst Kurul Başkanı tarafından Üst Kurul gündemine alınmış ve bir kez uyarı bir kez de 782.771 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Üst Kurul Üyelerinden söz konusu dizinin gündeme alınmasına dair öneri gelmemesi bir yana Üst Kurulun 27 Kasım 2012 tarihli toplantısında, bir Üyenin gündem dışı olarak bu konuya değinmesi üzerine toplantıda bulunan bütün Üyeler, uzmanlarca tespit edilecek bir yayın ihlali ve ihlal raporu olmadıkça Kurumun yaşanan tartışmaların dışında kalmasını benimsemişlerdir. Anılan toplantıda Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun tarafından, yayıncıların toplumun değer yargılarına saygılı olmaları gerektiği, izleyicilerin algılarını alt üst edecek bir drama tasarımının ister istemez tartışmalara yol açacağı ifade edilmiştir. Ayrıca Üst Kurul Uzmanlarının, diğer yayınları olduğu gibi, bahsi geçen yayını da titizlikle izlemeye ve gelen şikâyetleri değerlendirmeye devam ettikleri belirtilmiştir.

Toplantıyla ilgili medyaya yansıtılan ve Üst Kurul Başkanının ve Üyelerinin nezdinde kurumun itibarını zedelemeye yönelik diğer bilgi ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

Basın Bildirisi

Tarih:04 Aralık 2012

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02.420.11494   

 

        

Yayın Tarihi : 04 Aralık 2012