22.11.2012 RTÜK Üst Kurul Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılacakların listesi açıklanmıştır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda münhal bulunan 9. dereceli 30 Üst Kurul Uzman Yardımcılığı kadrosuna atama yapılmak üzere açılan giriş sınavına ilişkin başvurular 1-15 Kasım 2012 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda, belgeleri tam olan ve puan sıralamasında gruplar itibariyle en yüksek puanı alan ve alınacak uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girenler belli olmuştur. Giriş sınavına çağrılacak 120 adaya; içinde sınav yeri, tarihi ve saati bilgilerinin yer aldığı Giriş Sınav Belgesi gönderilecektir. Sınava katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavlar 3 Aralık 2012 tarihinde başlayacak 14 Aralık 2012 tarihinde sona erecektir. Adayların sınava gelirken sınav belgesi ile sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Ankara Bilkent'teki merkezinde yapılacaktır. Sözlü giriş sınavında, adaylar; Üst Kurulun faaliyet alanındaki konulara ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı bakımından değerlendirilecektir. Her kriter için ayrı puanlama yapılacak ve adayların, giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden ortalama yetmiş puan almaları zorunlu olacaktır. Nihai başarı puanı; KPSS puanının yüzde ellisi, sözlü sınavı puanının yüzde otuz beşi ve yabancı dil puanının yüzde on beşi esas alınarak belirlenecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

 

 

Basın Bildirisi

Tarih:20 Kasım

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02.396.10985            

Yayın Tarihi : 22 Kasım 2012