22.10.2012 Üst Kurul Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları 1-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 3 Aralık 2012 tarihinden itibaren yapılacak olan Üst Kurul Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin duyuru, 21 Ekim 2012 tarihli ve 28448 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Üst Kurul Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular 1-15 Kasım 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda münhal bulunan 9. dereceli 30 Üst Kurul Uzman Yardımcılığı kadrosu için açılacak sınavla, hukuk fakültesi mezunları arasından 4 kişi, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve maliye bölümü mezunları arasından 12 kişi, fakültelerin sosyoloji bölümü mezunları arasından 2 kişi, iletişim fakülteleri mezunları arasından 6 kişi, fakültelerin elektrik-elektronik, elektronik, bilgisayar, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümü mezunları arasından 6 kişi alınacaktır.

Adayların sınava girebilmeleri için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımaları, sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) başvuruda bulunan grubun puan türünden 80 ve üzerinde puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca KPSS yabancı dil bölümündeki sorulardan (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az yüzde 60'ına doğru cevap vermeleri veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS: 2011 veya 2012 yılı) asgari (D) düzeyinde ya da dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları şartı aranmaktadır.

Adaylar, 1-15 Kasım 2012 tarihleri arasında RTÜK'ün www.rtuk.org.tr adresindeki resmi internet sayfası üzerinden açık ve eksiksiz olarak dolduracakları sınav başvuru formunun çıktısını alarak, sınav duyurusunun IV. maddesindeki diğer belgeler ile birlikte başvuruda bulunabilecektir. Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda, belgeleri tam olan ve puan sıralamasında gruplar itibariyle en yüksek puanı alan alınacak uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girenler giriş sınavına çağrılacaktır. Sınava katılacak adayların listesi www.rtuk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ayrıca, adayların adreslerine sınav giriş belgesi gönderilecektir. Sınava katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü giriş sınavı, adayların; üst kurulun faaliyet alanındaki konulara ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

RTÜK'ün Ankara Bilkent'teki Merkezi'nde yapılacak sınav, 3 Aralık 2012 tarihinde başlayacaktır. Adayların, giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden ortalama yetmiş puan almaları zorunlu olacaktır. Nihai başarı puanı; başvuruda esas alınan KPSS puanının yüzde ellisi, sözlü sınavı puanının yüzde otuz beşi ve yabancı dil puanının yüzde on beşi esas alınarak belirlenecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

 

Basın Bildirisi

Tarih:22 Ekim 2012  

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02.368/10035                                                                         

Yayın Tarihi : 22 Ekim 2012