26.03.2012 Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı” Görüşe Sunulmuştur.

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 37. Maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine dayanılarak hazırlanan, “Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı” kamunun görüşüne sunulmuştur. Bir ay süreyle Üst Kurulun www.rtuk.org.tr adresindeki web sitesinde yayınlanacak olan taslak, gelen görüş ve öneriler çerçevesinde gözden geçirilecektir. Görüş ve öneriler, 26 Nisan 2012 tarihine kadar elektronik posta yoluyla hukukmusavirligi@rtuk.gov.tr adresine bildirilebilir veya faks yoluyla 312 266 19 59 numaralı telefona iletilebilir.

İlgililerin dikkatine sunulur.
 
 
 
 
Basın Bildirisi
 
Tarih:26.Mart 2012
 
Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02.132/3427 
 
 
 
Yayın Tarihi : 26 Mart 2012