26.03.2012 Türkiye Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T2) Alıcıları Gereksinimleri Taslak Dokümanı Görüşe Açılmıştır.

Karasal sayısal yayına geçilmesine yönelik sayısal frekans planı çalışmaları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, Karasal Radyo ve Televizyon Elektronik Düzenleme Sistemi (KARTEF) Projesi kapsamında sürdürülmektedir.

6112 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde Üst Kurulca karasal yayın lisanslarının verilmesi amacıyla sayısal televizyon multipleks kapasitesi sıralama ihalesi yapılır” hükmü gereğince, sayısal frekans planının tamamlanmasının ardından sayısal multipleks sıralama ihalesi gerçekleştirilecektir. İhale sonrası sayısal yayına geçiş aşamasında, karasal sayısal televizyon yayınları ile analog televizyon yayınlarına bir süre eşzamanlı olarak devam edilmesinin ardından, sayısal yayıncılığın yaygınlaşmasına bağlı olarak, analog televizyon yayınlarına son verilip karasal ortamdan tamamen sayısal yayına geçilmesi sağlanacaktır.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 Sayılı Kanunla verilmiş olan karasal sayısal yayıncılık sektörüne ilişkin genel ve teknik stratejileri belirleme yetkisi kapsamında, ülkemizde uygulanacak karasal sayısal televizyon yayıncılığında MPEG-4 kodlama (compression-sıkıştırma) formatının sayısal yayıncılık kodlama sistemi olarak kabul edilmesine ve karasal sayısal yayıncılık standardı olarak da DVB-T2’nin kabul edilip uygulanmasına karar vermiştir.
Söz konusu kararda, ülkemizde kullanılacak sayısal TV ve set üstü kutu (STB) alıcılarının özelliklerinin bir an önce belirlenmesinin, üreticiler açısından rekabet imkânını artıracağı ve ayrıca tüketicilerin bilinçlendirilerek, kaliteli TV alıcısı ve STB üretiminin teşvik edilmesinin sağlanacağı öngörülmüştür Ayrıca alıcı cihazların (TV, STB v.b.) ithalatı ve üretimi için hukuki ve teknik düzenlemelerin yapılmasının, üretilen ya da ithal edilen cihazların standartlara uygunluğunun denetlenmesini sağlayacak bir test ve onaylama merkezinin (laboratuvarının) kurulmasının ve ulusal standartlara uygunluğu tanımlayan bir amblemin (logo) söz konusu cihazlara konulmasının gerekliliği belirtilmiştir.  
Bu kapsamda, standartlara uygun alıcı cihazların üretim ve ithalini sağlamak, yerli üreticileri ülkemiz ihtiyaçları ve uluslararası standartlara göre yönlendirmek ve üretimi teşvik etmek amacıyla Türkiye Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T2) Alıcıları Gereksinimleri Taslak Dokümanı hazırlanmıştır. Söz konusu doküman 20 Mart 2012 tarihinden itibaren otuz gün süreyle RTÜK web sitesinde yayımlanmak suretiyle ilgili tüm tarafların görüşüne açılmıştır. Gelecek görüş ve öneriler çerçevesinde taslağa son şekli verilecektir. Görüşler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının izintahsisburo@rtuk.gov.tr e-posta adresine veya 0 312 266 19 81 No’lu faks numarasına ya da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Bilkent Plaza B2 Blok 06530 Bilkent Ankara adresine gönderilebilecektir. 
 
İlgililerin dikkatine önemle sunulur.
 
Yayın Tarihi : 26 Mart 2012