07.03.2012 Televizyon kanallarına her dokuz dakikada bir 3-4 dakika reklam kuşağı girilmesi zorunluluğu getirildiği iddiaları gerçek dışıdır.

Takvim Gazetesinin 03.02.2012 tarihli nüshasında Arda Uskan tarafından kaleme alınan köşe yazısında, “…Alınan yeni kararlar doğrultusunda her 9 dakikada bir, 3 veya 4 dakikalık reklam kuşağı girme zorunluluğu getirmiş…”, “RTÜK’ün bu ‘dahiyane’ buluşu… bu kez tüm yetişkinlerin akıl sağlığıyla oynuyor…” şeklinde gerçek dışı iddialara yer verilmiştir.
Gazete okurlarının, izleyicilerin ve yayın kuruluşlarının doğru bilgilendirilmeleri için aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından televizyon kanallarına yönelik olarak her dokuz dakikada bir 3-4 dakika reklam kuşağı girilmesi zorunluluğu getirilmesi söz konusu değildir. Reklam yerleştirme süreleri 3 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6112 Sayılı Kanunla belirlenmiştir. Kanunun 10. Maddesinin 2. fıkrasında “Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz.” denmektedir. Bu oran on iki dakikalık reklam yayınına karşılık gelmektedir.
Resmi Gazete’nin 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle ise 12 dakikalık reklam süresinin en fazla altı defa program bölünerek kullanılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu kesintilerin 9 dakikada bir 3-4 dakika ve tam altı kez olacağı yönünde RTÜK tarafından alınmış bir karar ya da yapılan bir zorlama yoktur. Aksine, reklamların yerleştirilmesinde, programın bütünlüğü, değeri ve hak sahiplerinin haklarının zedelenmemesi esastır. Ayrıca bu hükümlerin aynı köşe yazarının 06.02.2012 tarihli yazısının başlığında yazıldığı gibi “on iki dakikada bir reklam kuşağı yayınlanması” anlamına gelmeyeceği de açıktır.9 dakikada bir 3-4 dakika reklam kuşağı girilmesi, bir saatlik program yayını içerisinde en az on beş dakika reklam yayınlanması anlamına gelir. Böylece Yasanın bir saatlik yayın süresinde 12 dakika reklam yayını yapılacağına ilişkin temel kuralı ihlal edilmiş olur. Dolayısıyla televizyon kanallarında rastlanan bu tür uygulamalar, RTÜK’ün kararı, zorlaması  ya da yazarın ifadesiyle “buluşu” değil, kanalların “yayın ihlali” dir ve müeyyide konusudur. Bu konuda da Üst Kurul Yasanın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli hassasiyeti göstermektedir.
6112 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 3 Mart 2011 tarihinden bugüne kadar yayın kuruluşları hakkında verilen müeyyide kararlarının yüzde 56’sının gerekçesini reklam ihlalleri oluşturmaktadır. Ancak daha etkin önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
İlgililerin dikkatine sunulur. 
 
Basın Bildirisi
Tarih:07 Şubat 2012 
Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02/056/1327
 
 
 
Yayın Tarihi : 07 Mart 2012