12.12.2011 RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun Sanatsal ve Kültürel Aktivitelerde Çalışan Çocuklar Pilot Araştırma Projesi Final Konferansına katılacaktır.

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Davut DURSUN 13 Aralık 2011 Salı (yarın) günü saat 09:30’da, Rixos Grand Ankara Oteli’nde gerçekleştirilecek Sanatsal ve Kültürel Aktivitelerde Çalışan Çocuklar Pilot Araştırma Projesi Konferansına katılacaktır. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yürütmüş olduğu projenin final konferansı niteliğinde olacak toplantıda, sanatsal ve kültürel aktivitelerde çalışan çocukların çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak düzenlemelere ilişkin görüşlerin tartışılması amacıyla final raporu sunulacaktır.  

İlgililerin dikkatine sunulur

 

Basın Bildirisi

Tarih:12 Aralık 2011  

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02.313/8930                                                                   

Yayın Tarihi : 12 Aralık 2011