İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliğinin Yayın Yasağı Kararı

 İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/2704 D.İş sayılı kararı ile 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan askeri kalkışma girişimi ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın daha sağlıklı ve gizlilik içinde yürütülmesi, bu aşamadan sonra beyanına başvurulacak gizli tanıkların kimliklerinin gizli kalması ve delillerin karartılmasının önüne geçmek amacıyla, elde edilecek yürüyen soruşturmada ne şekilde elde edilmiş olursa olsun şüpheli ifadelerine, gizli tanık beyanının yayınlanmasına 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnın 28. maddesinin 5. Fıkrası ve 5187 sayılı Basın Kanununun 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca  soruşturma tamamlanıncaya kadar  yazılı ve görsel basın, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber ve röportaja yayın yasağı  getirilmiştir.(17.00)

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 14.08.2016

Sayı: 17420072-621.02/E.22153

 

Yayın Tarihi : 27 Ekim 2016