Gelecekle İletişim Uluslararası Soydaş Öğrenci Yaz Uygulama Eğitimi

Görsel-işitsel medya sektörünü düzenlemek ve denetlemekle görevli bağımsız idari bir otorite olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye'deki üniversitelerin iletişim fakültelerinde okuyan veya öğrenimlerini bitirip ülkelerine dönen Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarına mensup katılımcılarla her yıl Gelecekle İletişim Çalıştayı düzenlemektedir. Bu yıl sekizincisi düzenlenen "Gelecekle İletişim Çalıştayı" 20-24 Mayıs 2016 tarihlerinde Bişkek ve Almatı'da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay katılımcılarından gelen talep üzerine Üst Kurul'ca 01-19 Ağustos 2016 tarihlerinde ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapılarak 10 soydaş öğrenciye bilgi ve tecrübelerini artırıcı, yayıncılık, gazetecilik, fotoğrafçılık, yeni medya alanlarını da kapsayan "Gelecekle İletişim Uluslararası Soydaş Öğrenci Yaz Uygulama Eğitimi" verilmiştir.

19 Ağustos 2016 tarihinde saat 10.30’da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bilkent/Ankara adresinde Sekizinci Gelecekle İletişim Çalıştayı ve Gelecekle İletişim Uluslararası Soydaş Öğrenci Yaz Uygulama Eğitimi çıktılarının yer aldığı “Geleceğe İmza Fotoğraf Sergisi” açılacak devamında katılım belgesi töreni gerçekleştirilecektir.

 

Fotoğraf Sergisi Açılış ve Katılım Belgesi Töreni Programı

 

 

19 Ağustos 2016, Cuma

 

10.30-11.00

  • Çalıştay Fotoğraf Sergisi

 

 

 

11.00-12.00

  • Sertifika Töreni
  • 8.Gelecekle İletişim Çalıştayı Kamu Spotlarının sunulması

 

  • Stajyerler adına konuşma Aigerim SARPEKOVA

 

  • RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA’nın konuşmaları

 

  • Staj programına katılanlara katılım belgelerinin takdimi
Yayın Tarihi : 18 Ağustos 2016