Hakkari Şemdinli’de meydana gelen patlamaya ilişkin Başbakanlığın yayın yasağı kararı.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7 nci maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir.

Anılan hüküm çerçevesinde 09.10.2016 tarihinde Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Durak Karakoluna düzenlenen terör saldırısı ile ilgili olarak Başbakanlığın 09.10.2016 tarih ve 03335 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmiştir.

Yayın yasağı; medya hizmet sağlayıcıların anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulmaları, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılmalarını ve bu çerçevede;

-Patlamaya ilişkin olarak, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,

-Olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara,

yayınlarında kesinlikle yer vermemelerini içermektedir.(12.10)

Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur.

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih : 09.10.2016

Sayı : 17420072.621.02/E.26465            

Yayın Tarihi : 09 Ekim 2016