15.11.2011 RTÜK’ün Girişimiyle İslam Ülkeleri Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu Kuruluyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun ev sahipliği yapacağı, I. İslam Ülkeleri Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (IRAF) toplantısı 17 Kasım 2011 Perşembe günü saat 10:00’da İstanbul’da (Ottoman Legacy Hotel), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Medya İşleri Müdürü Dr. Isam Shanti ve RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun’un açılış konuşmalarıyla başlayacaktır.

Toplantının sonunda yayımlanacak deklarasyonla İslam Ülkeleri Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu hayata geçirilecektir. Forumun kuruluşuyla birlikte, Avrupa Düzenleyici Kurullar Ağı (EPRA), Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağı (MNRA) ve Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Kurullar Forumundan (BRAF) sonra RTÜK aracılığıyla Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu dördüncü bölgesel yayıncılık platformu resmiyet kazanacaktır.

IRAF Hazırlık Süreci: 1990’lardan itibaren yayınların sınır aşan doğasındaki gelişmelerle birlikte ülkeler arasında yayıncılıkta ortak standart oluşturulması ve işbirliği yapılması ihtiyacı hissedilmiştir. Bu doğrultuda 2009 yılında o zamanki adıyla İslam Konferansı Teşkilatı (İKT)’na üye ülkelerin düzenleyici otoriteleri arasında forum oluşturma projesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda İKT Üye Devletleri Düzenleyici Otoritelerine, söz konusu projenin hayata geçirilmesi çağrısında bulunan bir davet mektubu ile dört ayrı dilde (Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça) İKT Düzenleyici Otoriteler Forumu (IRAF) proje taslağı iletilmiştir. 8-11 Nisan 2010’da İKT Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun katıldığı bir toplantıda söz konusu proje değerlendirilmiş ve olumlu görüşleri alınmıştır.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülen süreçte Türkiye Cumhuriyeti’nin proje teklifi başlığıyla Senegal’in başkenti Dakar’da 11-13 Ekim 2010 tarihlerinde yapılan OIC/İKT Enformasyon ve Kültür İşleri Daimi Komitesi (COMIAC) toplantısının resmi gündemine alınması sağlanan IRAF Projesi memnuniyetle karşılanmıştır.

IRAF’ın Amacı: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından geliştirilen İslam Ülkeleri Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu Projesi, mevcut düzenleyici otoriteler ve düzenleyici otoritesi bulunmayan ülkelerde ise benzer görevi icra eden ilgili Bakanlık birimleri arasında diyalogun ve işbirliğinin tesis edilmesini amaçlıyor. Proje, dönüşümlü olarak IRAF dönem başkanlığını yapacak üye ülke düzenleyici otoritesi tarafından bütün masrafları karşılanacak şekilde yılda bir defa yayıncılık düzenleyici otoritelerinin başkan ve uzmanlarının katılacağı bir IRAF Başkanlar Zirvesinin düzenlenmesini öngörüyor. Azerbaycan, Endonezya, Katar, KKTC, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi İslam ülkelerinin oluşturacağı IRAF’ın, mevcut düzenleyici otoriteler arasında diyalogu ve işbirliğini tesis etmenin yanı sıra, yayıncılık alanında düzenleyici otoritesi olmayan ülkelerde de böyle yapıların oluşturulmasına yardımcı olması beklenmektedir.

 

BİRİNCİ İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI YAYINCILIK DÜZENLEYİCİ KURULLARI FORUMU PROGRAMI

                17 Kasım 2011, Perşembe

                10:00                                     Kayıt

                10:30                                     Protokol Konuşmaları

Dr. Isam Shanti, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) – Medya İşleri Müdürü

Prof. Dr. Davut DURSUN, RTÜK Başkanı                             

                11:00                                     Kahve Molası

                11:45                                     Gündemin Kabulü

                                                               Heyet Başkanlarının Bildirileri

                12:30                                    Öğle Yemeği

                14:00                                     Öğleden sonra oturumu

                                                               IRAF Projesinin değerlendirilmesi

15:30                                     Ortak Deklarasyonun hazırlanması

                17:00                                     Toplantının kapanışı

               

Yer :        Otoman Legacy Hotel/Hobyar Mahallesi Hamidiye Cad. No:64, 34112 Sirkeci, İstanbul

 

Basın Bildirisi

Tarih:15 Kasım 2011  

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02/270/7908                                                                                        

Yayın Tarihi : 15 Kasım 2011