02.11.2011 Üst Kurul Üyelerinin Konut Kiraları 2.500 TL’ ye İndirilmiştir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelerine kiralama suretiyle temin edilen konutların kira bedellerinin düşürülmesi konusunda bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanması zorunluluğu doğmuştur:

Üst Kurul Üyelerine kiralama yoluyla konut sağlanması uygulamasına, Kamu Konutları Yönetmeliğinin “Kiralama Suretiyle Konut Sağlanması” başlıklı 4. Maddesinin (h) bendinde yer alan, “Bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunması kaydıyla, bağlı ve ilgili bulunulan Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakanlıktan izin alınması suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının diğer personeli için konut kiralanabilir” hükmü kapsamında, ilk kez Üst Kurulun 11 Ekim 2005 tarihli toplantısında alınan kararla başlanmıştır. Yönetmelik gereğince ilgili makamlardan gerekli izinler de alınmıştır.

Üst Kurul üyelerine kiralama suretiyle temin edilecek konutların kira üst limitleri Kurulun 11 Ekim 2005 tarihli toplantısında oy birliğiyle kabul edilmiştir. Söz konusu kira bedeli limitleri daha sonraki yıllarda üç kez yeniden belirlenmiş olup bu belirlemelerin biri dışında hepsi oy birliğiyle kararlaştırılmıştır. 

Bugün itibarıyla Üst Kurul tarafından kiralama yoluyla tahsis edilmiş ve kullanımda bulunan konut sayısı 6’dır. Üst Kurul Üyelerine kiralama yoluyla tahsis edilen konutların aylık kiraları 2.100-3.500 TL arasındadır.

Başkan Prof. Dr. Davut Dursun ve Başkan Vekili Taha Yücel 1997 yılında ana hizmet binasıyla birlikte satın alınan Ankara’daki iki dairede geçici olarak konaklamaktadırlar. Bu nedenle kendilerine kiralama yoluyla konut tahsis edilmesini talep etmemişlerdir.

RTÜK Bütçesinin geçen yıl TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmeleri sırasında ve 6112 Sayılı Kanunun görüşmelerinde TBMM Üyelerinden gelen eleştiriler üzerine, kira bedellerinin üst limitlerinin düşürülmesi konusu Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun tarafından müteaddit defa Kurul gündemine getirilmiş ancak bir sonuç alınamamıştır. Konu son kez 1 Kasım 2011 tarihli Üst Kurul toplantısında Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun tarafından gündeme getirilerek tartışılmış ve konutların kiralanmasında 4.000 TL olan üst sınırın 2.500 TL’ye indirilmesi oylamada bulunanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üst Kurul Üyeleri Hülya Alp ve Esat Çıplak ise söz konusu kararın oylanması sırasında dışarı çıkarak, oylamaya katılmamışlardır.

İlgililerin dikkatine sunulur

 

Basın Bildirisi

Tarih:02 Kasım 2011  

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02.262/7602 

 

                                                                              

Yayın Tarihi : 02 Kasım 2011