27.10.2011 TRT Genel Müdürlüğü İçin Aday Başvuruları Tamamlanmıştır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 11 Ekim 2011 tarihli toplantısında alınan karar kapsamında, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 Sayılı Radyo ve Televizyon Kanununun amir hükümleri gereğince, 21 Kasım 2011 tarihi itibarıyla boşalacak olan TRT Genel Müdürlüğüne aday olmak isteyenler için tanınan başvuru süresi 27 Ekim 2011 Perşembe günü (bugün) saat 18:00’de sona ermiştir.

TRT Genel Müdürlüğüne adaylık için 18-27 Ekim 2011 tarihleri arasında Üst Kurula yapılan başvurular ekte sunulmuş olup, başvurularla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından, 2954 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince, Üst Kurul tarafından Bakanlar Kuruluna teklif edilmek üzere üç aday belirlenecektir.

İlgililerin dikkatine sunulur. 

Başvuru Listesi 

 

Basın Bildirisi

Tarih:27 Ekim 2011  

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02.258/7496                                                                              

Yayın Tarihi : 27 Ekim 2011