15.09.2011 Üst Kurulun “Bağış” Yaptığı İddiası Gerçek Dışıdır

Bir haber ajansı tarafından servise sunulan ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2010 yılı gelir fazlasının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna “bağışlandığı”na ilişkin haber üzerine aşağıdaki hususların açıklanması zorunluluğu doğmuştur.

Bilindiği üzere 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 78. Maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun üçer aylık dönemler itibarıyla oluşan gelir fazlaları, her üç ayda bir izleyen ayın on beşine kadar genel bütçeye aktarılmaktadır. Söz konusu Kanun hükmü kapsamında 2010 yılında da gelir fazlalarının Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılması için ilgili banka şubesine Üst Kurulca yazılı talimat verilmiştir. Yazılı talimatta her ne kadar paranın Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılacağı ifade edilmişse de, sehven Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna ait IBAN numarasının kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle de gelir fazlalarının Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabı yerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu hesabına aktarıldığı belirlenmiştir. Yanlışlığın tespit edilmesi üzerine ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve 2010 yılı gelir fazlasının herhangi bir kamu zararı oluşmadan Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılması sağlanmıştır. Dolayısıyla haberde öne sürülen, Üst Kurulun “bağış” yaptığı iddiası gerçek dışıdır.

Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur

 

Basın bildirisi

Tarih:15 Eylül 2011  

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02.196/6562                                                                           

Yayın Tarihi : 15 Eylül 2011