2017 Yılı Lisans, kullanım ve katsayı ücretleri belirlendi

2017 Yılı Uydu ve Kablolu Yayın Lisans Ücretleri, Yayın İletim Yetkilendirme Ücretleri ile Karasal Yayınlar İçin Yıllık Kullanım Ücreti Katsayısı Belirlendi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği ile Kablolu Yayın

Yönetmeliğinin 8/3, 14/3 ve 14/4 maddeleri gereğince; uydu ve kablolu yayın lisans ücretleri ile yayın iletim yetkilendirme ücretleri, Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmeliğinin 7 nci maddesi gereğince kanal veya frekans yıllık kullanım ücreti katsayısı (K) Maliye Bakanlığınca her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılarak, Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanmakta ve takip eden Ocak ayı başından itibaren uygulanarak, geçerli olan tarifeye ve Kanunun 42. maddesine göre tahsil edilmektedir.

2016 yılı için değerleme oranı, % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak belirlenmiş olup Maliye

Bakanlığınca 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazetede 474 sıra no ile yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2017 yılı için ödeyeceği uydu ve kablolu yayın lisans ücretleri ile platform ve altyapı işletmeci kuruluşların ödeyeceği yayın iletim yetkilendirme ücretleri ile kanal/frekans yıllık kullanım ücreti katsayısı (K), Üst Kurulun 08/12/2016 tarihli ve 2016/59 sayılı toplantısında alınan 6 nolu ve 08/12/2016 tarih ve 2016/59 sayılı toplantısında alınan 7 nolu kararlara istinaden yeniden değerleme oranı olan % 3,83 oranında artırılmış bulunmaktadır.

Artırım sonrası belirlenen uydu ve kablolu yayın lisans ücretleri ile yayın iletim yetkilendirme ve kanal/frekans yıllık kullanım ücreti katsayısı (K) ücretleri aşağıda yer almaktadır:

UYDU YAYINLARI İÇİN:

  • Uydu ortamından yayın yapan/yapacak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2017 yılı için ödemeleri gereken 10 (on) yıllık uydu yayın lisans ücretleri;

a) Uydu Yayın Lisans Ücretleri;

 

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

26.345,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

263.450,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

62.726,00

  • 2017 yılı için 1 (bir) yıllık alınacak yayın yetkilendirme ücretleri;
  1. Platform işletmecileri için: 125.451,00-TL+ (Abone sayısı x 0,501802)-TL
  2. Altyapı işletmecileri için: 313.626,00-TL

olarak belirlenmiştir.

KABLOLU YAYINLAR İÇİN:

  • Kablolu ortamdan yayın yapan/yapacak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2017 yılı için ödemeleri gereken 10 (on) yıllık yayın lisans ücretleri;

a) Nüfusu 1 milyondan az olan tek İl için;

 

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

2.510,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

25.100,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

12.546,00

b) Nüfusu 1 milyondan fazla olan tek İl için

 

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

3.764,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

37.640,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

18.818,00

c) Çok il’e yönelik yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için;

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

26.345,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

263.450,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

62.726,00

  • 2017 yılı için 1 (bir) yıllık alınacak yayın yetkilendirme ücretleri
  1. Platform işletmecileri için: 125.451,00-TL+ (Abone sayısı x 0,501802)-TL.
  2. Altyapı işletmecileri için: 313.626,00-TL

olarak belirlenmiştir.

 KARASAL YAYINLAR YILLIK KULLANIM ÜCRETLERİ KATSAYISI

(1) 2017 yılı için kanal veya frekans yıllık kullanım ücreti katsayısı

Karasal ortamda yayında olan radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak televizyon kanal ve radyo frekans yıllık kullanım ücretlerine ilişkin katsayı; (K) = 0,501802 olarak belirlenmiştir.

Yayın Tarihi : 13 Aralık 2016