05.09.2011 RTÜK’ten Medya Okuryazarlığı Dersinin Yaygınlaştırılması Paneli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Medya Okuryazarlığı Projesi kapsamında, 07 Eylül 2011 tarihinde Ankara’da “Medya Okuryazarlığı Dersinin Yaygınlaştırılması Paneli” düzenlenecektir. Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun’un açış konuşmasını yapacağı panel, “Medya İçerikleri ve Medya Okuryazarlığı Dersi’nin Önemi” ve “İnternet Okuryazarlığı ve Eğitim Sürecine Etkisi” konu başlıklarında, iki oturum olarak gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur.

 

 

PANEL PROGRAMI

                                          

09:00-09:15                            Açış Konuşması                                                                                                   

                                               Prof. Dr. Davut DURSUN (RTÜK Başkanı)

 

09:15-09:30                           Açış Konferansı

                                               Dr. Yaşar UGÜROL ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk. Yrd.)

 

09:30-09:45                           l. OTURUM : MEDYA İÇERİKLERİ VE MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİN ÖNEMİ

Oturum Başkanı : Taha YÜCEL (RTÜK Başkan Vekili)

 

09:45-10:00                           Prof. Dr. Nilüfer SEZER (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)     

“Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkisi”

 

10:00-10:15                           Doç. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU  (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)

“Görsel – İşitsel Medyada Çocuk”

 

10:15-10:30                           Mehmet GÜRBÜZ ( MEB İlköğretim Genel Müdür V.)

“İlköğretimde Medya Okuryazarlığı Dersinin Yaygınlaştırılmasında MEB Politikaları”

 

10:30-10:45                           Soru- Cevap

 

10:45-11:00                           Çay- Kahve Arası

 

11:00-11:15                           II. OTURUM : İNTERNET OKURYAZARLIĞI VE EĞİTİM SÜRECİNE ETKİSİ

Oturum Başkanı : Salih ÇELİK (MEB Müsteşar Yrd.)

 

11:15-11:30                           Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI (And. Ünv. Eğt. Bil. Enst. Müdürü ve

                                               AnadoluÜnv. Eğt. Fak. Bilgisayar ve Öğr Tek  Eğt. Bölüm Başkanı)

                                               “İnternet Kullanımının Aile ve Çocuğa Etkisi”

 

11:30-11:45                           Merdan TUFAN (MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı)    

“Eğitimde Medya ve Medyanın Eğitim Sürecine Etkisi”

 

11:45-12:00                           Dr. Muammer YILDIZ (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü)

“İnternetin, Öğrencilerin Eğitim Sürecine Etkileri”

 

12:00-12:15                           Soru – Cevap

 

12:15-12:30                           Genel Değerlendirme ve Kapanış

                                               Prof. Dr. Davut DURSUN (RTÜK Başkanı)                                                          

  

 

ADRES    : Başkent Öğretmenevi- Konya Yolu Üzeri Gazi Üniversitesi Hastanesi Karşısı ANKARA

 

Basın Bildirisi

Tarih:05 Eylül 2011  

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02/183/6296                                                                                

Yayın Tarihi : 05 Eylül 2011