29.07.2011 Türkiye’nin Her Yerindeki Yayınlar Denetlenmektedir.

Bir basın kuruluşunda yer alan ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bünyesinde hazırlanan bir rapora dayanarak, kurumun “bölücü  yayınları” incelemeye almadığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Haberde yer alan ve bölgedeki tüm medya kuruluşlarının 12 yıldır terör örgütlerinin kontrolünde olduğuna ilişkin mesnetsiz ifadelerle hem RTÜK hem de bölgede yayın yapan 108 radyo ve televizyon kuruluşu itham edilmektedir. Ne bölgedeki yayın kuruluşlarının tümünün, haberde iddia edildiği şekilde yayın yapmaları ne de RTÜK’ün yayın kuruluşlarını bu açıdan kategorize etmesi ve incelemeye almaması söz konusu olabilir. RTÜK kanunla kendisine verilmiş görevleri yaparken; Türkiye’nin her yerindeki yayın kuruluşlarının yayınlarını yasada belirlenmiş olan yayın ilkeleri açısından değerlendirmektedir. Farklı dil ve lehçelerde yayın izni verilen kuruluşlar da dil bilen uzmanlarımız tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. Bölgede denetlenmediği ve incelemeye alınmadığı iddia edilen yayın kuruluşlarına isnat edilen konu kapsamında çeşitli müeyyideler uygulanmıştır. Ayrıca tespit veya şikâyet edilen izinsiz yayınlarla ilgili olarak da kapatma işlemleri sürdürülmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:29 Temmuz 2011  

Sayı:B.02.6.RTÜ.0.63.621.02/151/5196                                                                     

Yayın Tarihi : 29 Temmuz 2011