Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan

02.01.2017 tarihli duyurumuzda yer verilen TRT Yönetim Kurulu Üyeliği adaylık başvuruları 11.01.2017 tarihi saat 18:00 itibariyle sona erecektir.

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan adaylar, aşağıda yer alan belgelerle birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mah. 1597 Cad. No:13 06800 Bilkent/Ankara adresine süresi içinde posta ile veya şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, müracaat dilekçesi ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

    İstenilen Belgeler

  • Başvuru dilekçesi (adres ve irtibat telefonu da yer alacak şekilde)
  • Özgeçmiş (Temayüz ettiği branşı belirterek)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik numaralı)
  • Diploma aslı veya Kurumca onaylı sureti.(Postayla yapılacak başvurularda noter tasdiki aranacaktır)
  • Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı
  • Herhangi bir siyasi partiye üye olmadıklarına dair yazılı beyanı

  Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur. (18.45)

 

Yayın Tarihi : 10 Ocak 2017