Radyo ve Televizyon Üst Kurulu TRT Yönetim Kurulu Adaylarını Belirledi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 24.01.2017 tarihinde yaptığı toplantıda  Başbakanlığa göndereceği TRT Yönetim Kurulu  adayları  listesini aşağıdaki şekilde tespit etti.

 Kültür ve Sanat Alanında:

-Ergun YILDIRIM

-Cumhur Kemal KOCA

 Eloktronik ve Kitle İletişim Alanında:

-Ali Osman ÖZTÜRK

-Hilmi BOLATOĞLU

   

Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur.

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih :25.01.2017

Sayı : 17420072.621.02/E.3499

Yayın Tarihi : 25 Ocak 2017