Medya Okuryazarlığı Araştırması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu Medya Okuryazarlığı Araştırması Türkiye genelinde 26 bölgede ve 37 il ve ilçe merkezinde Medya Okuryazarlığı Dersi alıyor olan 1273 ilköğretim öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, saha çalışmaları ve analizi RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

 Araştırmada edinilen bulgulara göre araştırmaya katılan öğrencilerin;

 %98’inin televizyon izlediği, televizyon izleme sürelerinin hafta içi ortalama 3 saat 34 dakika, hafta sonu ise 3 saat 59 dakika olduğu,

 Yaklaşık %57’sinin radyo dinlediği,

 %87’si için sahip olunan iletişim araçları arasında cep telefonunun kendileri için çok önemli veya önemli olduğu,

 %68’inin cep telefonun bulunduğu ve bunlardan %71’nin cep telefonundan internete erişim sağladığı,

 Medya Okuryazarlığı Dersi alan öğrencilerin %52’sinin televizyon programlarında daha seçici davrandığı ve yaklaşık %61’nin bu dersin medya araçlarını eleştirel bir gözle incelemesini sağladığı yönünde görüş belirttikleri, tespit edilmiştir.

 Ayrıca,

  • Öğrencilerin önemli bir bölümü cep telefonu ve bilgisayarı vazgeçilmez olarak görmektedir.
  • Sosyal medya ağlarına bağlanma, öğrencilerin internet kullanımındaki öncelikli amacı ve en sık yaptığı aktivite konumundadır.
  • Öğrencilerin çoğunluğu Medya Okuryazarlık Dersini faydalı bulmakta ve ebeveynlerinin de medya okuryazarlığı eğitimi almalarını talep etmektedir.

 Araştırma kapsamında elde edilen tüm verilerin ve bulguların başta Milli Eğitim Bakanlığı ve medya okuryazarlığı dersini veren öğretmenler ile okul idareleri olmak üzere, görsel işitsel medya hizmetleri sektörünün tüm paydaşları ve akademisyenleri açısından önemli bir kılavuz niteliğinde olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

  

Yayın Tarihi : 02 Şubat 2017