İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nin 10/03/2017 tarihli ve 2017/21 D.İŞ-2017/25 sayılı ihtiyati tedbir kararı

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nin 10/03/2017 tarihli ve 2017/21 D.İŞ-2017/25 sayılı ihtiyati tedbir kararı ile, davacı Mehmet Ali Erbil ve davalı BN Telekom Haberleşme Tic. A.Ş. arasında görülmekte olan dava nedeniyle, “11880 reklam filmlerinin, ses kayıtlarının ve fotoğraflarının, TV, basın, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo, internet (davalı şirketin kendi internet sitesindeki kullanımı haricindeki) ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılmasının tedbiren durdurulmasına” karar verilmiştir. (saat 11:09)

 

  Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur.

Yayın Tarihi : 15 Mart 2017