26.05.2011 Atatürk'e Hakarete Vize Söz Konusu Değildir

Ortadoğu Gazetesinin bugün (26.05.2011) yayımlanan nüshasında yer alan, “RTÜK’ten Atatürk’e hakarete vize” başlıklı haberle ilgili olarak bazı hususların açıklanması zarureti doğmuştur.

Anılan haber tümüyle gerçek dışı olup, Üst Kurulun “Atatürk’e hakarete vize vermesi” söz konusu değildir. Üst Kurul sözü edilen yayına müeyyide uygulanmasına karar vermiştir. Aksi yönde iddialar içeren haberle ilgili hukuki girişimlerde bulunulacaktır.

Bilindiği gibi Üst Kurul 9 üyeden oluşmaktadır. Bu nedenle “bir üyenin muhalefetine rağmen” farklı karar alabilir ve bunun yüzlerce örneği vardır.

Haberde konu edilen yayın, 3984 Sayılı Yasa yürürlükte iken gerçekleşmiş, ancak yayınla ilgili izleme raporu 6112 Sayılı Yasa yürürlüğe girince görüşülmüş ve yeni yasaya göre güncellenmesi Üst Kurul tarafından karara bağlanmıştır. Bu çerçevede rapor tekrar güncellenerek Üst Kurula sunulmuştur. Raporda uzmanların önerisi ilgili Daire tarafından farklı değerlendirilmiş, yine söz konusu rapor Hukuk Müşavirliği tarafından farklı bir madde önerisi ile Kurula sunulmuştur. Bilindiği gibi Üst Kurul, uzman, ilgili Daire ve Hukuk Müşavirliği görüşü doğrultusunda hareket edebileceği gibi, bunlardan bağımsız da karar verebilir.

Söz konusu yayın, haberde iddia edildiği gibi müeyyidesiz kalmamış, 6112 Sayılı Kanunun 8. Maddesinin (c) bendinde yer alan, yayınların “hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamayacağı” ilkesinin ihlali nedeniyle kuruluşa müeyyide uygulanmıştır. Ancak, muhalefet şerhi sahibi üye farklı maddeden müeyyide uygulanmasını talep ettiği için, çoğunlukla alınan  Kurul kararını müeyyidesiz gibi değerlendirmiş ve kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir.

Oysa söz konusu yayınla ilgili rapor, ilk görüşmede karar için yeterli çoğunluk sağlanamadığından Kurulda iki kez görüşülmüş olup oy çokluğu ile müeyyide kararı alınmıştır.

6112 Sayılı Kanunun Müeyyideler başlıklı Geçici 5. Maddesi “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Üst Kurul tarafından kuruluşlara uygulanan müeyyideler tekerrüre esas alınmaz” hükmünü düzenlemiştir. Dolayısıyla, uygulanacak olan müeyyide açısından hiçbir farklılık söz konusu olmayacaktır. Bunun bilinmesine rağmen konunun bu şekilde basına yansıtılması, kamu sorumluluğu ile bağdaşmadığı gibi, hem kamuoyu yanlış bilgilendirilmiş hem Kurum yıpratılmak istenmiştir.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:26 Mayıs 2011  

Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02/103/3900                                                                        

 

 

Yayın Tarihi : 26 Mayıs 2011