10.05.2011 Üçüncü Gelecekle İletişim Çalıştayı 13 Mayıs 2011 Tarihinde Antalya’da Başlıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Akdeniz Üniversitesinin birlikte düzenledikleri, Üçüncü Gelecekle İletişim Çalıştayı 13-15 Mayıs 2011 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir. Açılışını Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun’un yapacağı Çalıştayın bu yılki teması “Medya Okuryazarlığı” olarak belirlenmiştir.  

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından ülkemize gelerek üniversitelerin radyo ve televizyon bölümlerinde eğitim alan öğrencileri RTÜK hakkında bilgilendirmek; uluslararası işbirliği imkânlarını kendilerine anlatmak; RTÜK`ün uluslararası deneyimini paylaşmak; bu öğrencilerle ilgili bilgi havuzu oluşturmak; vatandaşı oldukları ülkelerle ilgili araştırmalar yapmak amacı ile hayata geçirilen Gelecekle İletişim Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerin ilki 3-5 Mayıs 2009 tarihlerinde, ikincisi 13-16 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

 

 

 

 

Açılış Töreni:

Tarih:   13 Mayıs 2011

Saat:    09:30

Yer:      Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

            Yavuz Tekelioğlu Salonu 

 

İletişim Bilgileri:

Akdeniz Üniversitesi                             Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

İletişim Fakültesi                                  Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Dumlupınar Bulvarı 07058                      Bilkent Plaza B2 Blok

Kampus Antalya/ Türkiye                      Bilkent Ankara/Türkiye

Telefon: 0242 227 52 66                        Telefon:0312 266 20 13

Belgegeçer: 0242 227 59 87                  Belgegeçer: 0312 266 19 64

 

Basın Bildirisi

Tarih:10 Mayıs 2011  

Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02/083/3528  

 

                                                                     

Yayın Tarihi : 10 Mayıs 2011