29.04.2011 Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Genel Duyuru


  Kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak televizyon kanal ve radyo frekans yıllık kullanım ücretlerini belirlemeye yönelik  “Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmelik”,  29/04/2011 tarihli ve 27919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6112 Sayılı Kanun ve söz konusu Yönetmelik çerçevesinde;

1) Medya hizmet sağlayıcıların (radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının), yıllık kanal/frekans kullanım ücretlerine esas olacak bildirimlerini 30/05/2011 tarihi saat 24:00’e kadar Üst Kurula yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmayan yayıncı kuruluşlara yıllık kanal/frekans kullanım ücretleri, Üst Kurul kayıtları esas alınarak tahakkuk ettirilecektir.  

2) Yayıncı kuruluşların kanal/frekans kullanım bildirimlerini kolaylaştırmak ve bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla, Üst Kurulca “Yayıncı Kuruluş Verici Bildirimi” portalı (yayıncı portalı) hazırlanmıştır. Yayıncı kuruluşlar kanal/frekans kullanım bildirimlerini http://yayinci.rtuk.org.tr adresine veya www.rtuk.org.tr RTÜK internet sitesinde yer alan “Yayıncı portalı” linkine bağlanmak ve Üst Kurul tarafından verilen kullanıcı adı ve şifrelerini girmek suretiyle yapabileceklerdir. Her bir yayıncı kuruluş için belirlenen kullanıcı adı ve şifre yazıyla kuruluşlara gönderilmektedir. 20/05/2011 tarihine kadar kullanıcı adı ve şifre bilgileri ulaşmayan yayıncı kuruluşların, bu durumu ivedilikle elektronik posta yoluyla frekansbildirimi@rtuk.org.tr adresine veya 0312 266 06 00 numaralı telefona bildirmeleri gerekmektedir.

3) Her bir il merkezi ve ilçeler için standart verici gücü belirlenmiş olup, bu değerlere yayıncı portalında “Dokümanlar” menüsü altında yer alan “Ek-1-Standart Verici Güçleri” listesinden ulaşılabilecektir. Yayıncı kuruluşların yayın yaptıkları vericilerin çıkış güçleri Üst Kurulca belirlenmiş olan standart verici gücünden fazla olamayacağından, bilgi girişi yapılırken o yer için belirlenen standart verici gücü üzerinde bir değer girilemeyecektir. 

4) Kanal/frekans kullanım bildirim işlemleri tamamlandığında, bilgiler sistem üzerinden Üst Kurula gönderilecektir. Bu gönderme işlemi ardından portal üzerinde kuruluşlarca herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır. Yayıncı portalı üzerinden kanal/frekans kullanım bildirimlerinde değişiklik yapılması veya bildirimler tamamlandıktan sonra Üst Kurula gönderilmesi ile ilgili açıklayıcı bilgiler portalda “Yayıncı portal kullanım kılavuzu” menüsünde yer almaktadır. Ayrıca yayıncı kuruluşlar, girmiş oldukları kanal/frekans kullanım bildirimlerinin çıktılarını, kuruluş yetkilisi isim, imza ve şirket kaşeli halde, bir üst yazı ile en geç 31/05/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar Üst Kurula göndereceklerdir.

5) Yayıncı kuruluşlar tarafından yapılan kanal/frekans kullanım bildirimleri, Üst Kurul kayıtları çerçevesinde değerlendirilecek ve 6112 sayılı Kanunun Geçici 4. maddesi uyarınca karasal ortamda yayın yapmalarına Üst Kurulca izin verilen yerleşim yerlerinde televizyon kanal ve radyo frekans kullanımları esas alınacaktır.

6) Üst Kurula karasal ortamda yayın yapmak üzere lisans müracaatında bulunan fakat kendilerine karasal ortamda izin verilmemiş olan yayıncı kuruluşlar, karasal yayın hakkı elde ettiklerine dair mahkeme kararlarını Üst Kurula ibraz ederek kanal/frekans bildiriminde bulunabileceklerdir. 

7) Yayın hizmetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi için gerekli izleme ve kayıt cihazları stüdyolarına yerleştirilen yayıncı kuruluşlarla imzalanmış olan “Yayın Alış ve İletim Sistemleri Kurulmasına İlişkin Sözleşme” yenilenecek ve yeni sözleşme imzalamaları kaydıyla yayıncı kuruluşlara tahakkuk ettirilen yıllık kanal/frekans kullanım ücretinden, izleme ve kayıt cihazlarının tüketeceği yıllık toplam elektrik tüketim bedelleri dikkate alınarak bu kapsamdaki her bir kuruluş için yıllık 2.000- TL indirim yapılacaktır. Toplam yıllık kanal/frekans kullanım ücreti bu miktarın altında olan yayıncı kuruluşlara Üst Kurulca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

8) 6112 Sayılı Kanunun 42. ve Geçici 4. maddesi hükümleri çerçevesinde, yıllık kanal/frekans kullanım ücreti taksitini süresi içerisinde ödemeyen özel yayıncı kuruluşlar bir ay içerisinde uyarılır ve tahakkuk ettirilen ücreti kanunî faizleri ile birlikte ödemesi ihtar edilir. İhtar kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde ödeme yapılmaması halinde, Üst Kurulca ilgili yayıncı kuruluşun 6112 Sayılı Kanunun Geçici 4. maddesi kapsamındaki yayın hakkı iptal edilir ve borcu genel hükümlere göre tahsil edilir.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:29 Nisan 2011  

Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02/065/3419

 

 

 

Yayın Tarihi : 29 Nisan 2011