01.04.2011 Üst Kurul tarafından Çağrı TV’ye verilmiş bir yayın lisansı bulunmamaktadır.

Bir gazetede “RTÜK, Hizbullah’ın TV’sine onay verdi” başlığıyla yer alan haber üzerine aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere lisans ve yayın izni verilme usul ve esasları mülga 3984 Sayılı Kanun ile 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenmektedir. Bu kapsamda Üst Kurula lisans için müracaat eden yayın kuruluşlarına, gerekli işlemleri tamamladıkları ve teknik şartları sağladıkları takdirde yayın lisansı verilmekte olup, yayıncı kuruluşların Üst Kurula sunmaları gerekli belgelerden biri de ulusal güvenlik belgesidir.

Bu bağlamda, habere konu olan Çağrı TV logolu kuruluşa Üst Kurulca verilmiş bir yayın lisansı bulunmamaktadır. Haberde bahsedilen diğer kuruluşlardan Çağrı FM Diyarbakır merkezde, Cemre Radyo ise Mardin Merkezde radyo yayını olan yerel düzeyde yayın yapan kuruluşlardır. Haberde İlaç Radyo olarak adı geçen kuruluş Van Merkezde yerel düzeyde Serhat FM adıyla yayın yapmaktadır. Bu kuruluşların bölgesel yayın yapmalarına ilişkin Üst Kurulca verilmiş herhangi bir izin bulunmamaktadır.

İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

Basın Bildirisi

Tarih:01 Nisan 2011  

Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02/039/2676  

 

                                                                        

Yayın Tarihi : 01 Nisan 2011