31.03.2011 RTÜK’ten yayın izni ve lisansı alan tüm radyo ve televizyonlar seçim dönemlerinde YSK tarafından belirlenen hak ve yükümlülüklere tabidir.

Yüksek Seçim Kurulunun 28 Mart 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 231 numaralı kararıyla ilgili olarak bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde “YSK seçim için yayın yapacak radyo ve televizyonları belirledi” şeklinde, yanlış yorumlara neden olabilecek ifadeler kullanılması üzerine açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 55/A maddesinin son fıkrasına göre; ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların hangileri olduğunu belirlemeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. Yüksek Seçim Kurulunun buna ilişkin kararı Resmi Gazetede yayımlanır. Yüksek Seçim Kurulu bu yetkisi çerçevesinde ve RTÜK’ten aldığı bilgiler doğrultusunda ülke çapında yayın yapan kuruluşları belirleyerek ilan etmiştir. Ancak RTÜK’ten yayın izni ve lisansı alan tüm radyo ve televizyonlar seçim dönemlerinde YSK tarafından belirlenen hak ve yükümlülüklere tabidir. Ülke çapında ilan edilen kuruluşlarla ilgili işlemlerde YSK yetkili olup, diğer kuruluşlara ilişkin işlemler ise il-ilçe seçim kurulları tarafından takip edilecektir.

Diğer yandan, yine medyada “RTÜK’ün yerel radyolarda seçim şarkısı yayınını serbest bıraktığına” dair haberler yer almıştır. 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun Siyasî Reklam başlıklı maddesine göre, medya hizmet sağlayıcılar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân edilen seçim döneminde, yayın yasaklarının başlayacağı saate kadar siyasî parti ve aday reklamları yayınlayabilir.Siyasî reklamlar, 6112 Sayılı Yasada yer alan hükümlere ve Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun olmak zorundadır.

Bu madde çerçevesinde de YSK, 16.03.2011 tarihli ve 204 sayılı kararı ile siyasi reklamlara ilişkin ilkeleri belirleyip ilan etmiştir. Söz konusu YSK kararı RTÜK web sitesinden de duyurulmuştur. Dolayısı ile Yüksek Seçim Kurulunun ilgili kararı çerçevesinde tüm özel radyo ve televizyonlar siyasi reklam yayınlayabileceklerdir. Bunun dışında bir uygulama ve karar söz konusu değildir.

İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

Basın Bildirisi

Tarih:31 Mart 2011  

Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02/032/2599                                                                           

Yayın Tarihi : 31 Mart 2011