10.02.2011 Kapatıldığı Öne Sürülen Dosya, Adli ve Kamu Zararı Yönünden İkmal Edilmektedir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla gerçekleştirdiği, Kurumsal Kaynak Planlaması Projesi ihalesiyle ilgili olarak, bugün bir gazetede yer alan; kurumun zarara uğratıldığına ve sorumluları hakkında soruşturma açılması yönündeki Kurul kararının kaldırılarak, dosyanın kapatılmak istendiğine ilişkin iddialar gerçek dışıdır.

Haberde iddia edildiği gibi Üst Kurulun 8 Şubat 2011 tarihli toplantısında konuya ilişkin dosyanın kapatılmasına değil, tam tersine, adli ve kamu zararı yönünden ikmal edilmesine karar verilmiştir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, tamamlanması geciken Kurumsal Kaynak Planlaması Projesiyle ilgili ek süre talebini reddetmiş ve konunun incelenmesine karar vermiştir. Müfettiş incelemesi sonucunda, işin feshedilmesi için çalışmalar başlatılmış ve bu durum Devlet Malzeme Ofisine yazıyla bildirilmiş olup, daha önce Devlet Malzeme Ofisine ödenmiş olan 1 milyon 64 bin TL’nin yeniden Kurum hesabına aktarılması sağlanmıştır. Ayrıca projenin yürütülmesinde görevli ve yetkili olanlar hakkında soruşturma başlatılması konusunda Hukuk Müşavirliğinden mütalaa istenmiştir. Hukuk Müşavirliğinin disiplin açısından zaman aşımı olduğu yönündeki mütalaasına rağmen Üst Kurul Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Üst Kurulun 3 Şubat 2011 tarihli toplantısında söz konusu Kurul kararıyla ilgili tekriri müzakere talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek konu 8 Şubat 2011 tarihli toplantıda yeniden gündeme alınmıştır. Ancak yapılan görüşmeler sonucunda, Hukuk Müşavirliğinin disiplin yönünden zaman aşımı olduğu yönündeki mütalaasının, “adli ve kamu zararı” açısından ikmal edilmesine ve daha sonra konunun yeniden değerlendirilmek üzere Üst Kurula sunulmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla söz konusu Üst Kurul kararı iddia edildiği gibi dosyanın kapatılmasına değil, tam tersine, sorumlular bakımından adli ve kamu zararı açısından ikmal edilerek değerlendirilmesine yöneliktir. 

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:10 Şubat 2011  

Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02/106/1308                                                               

 

Yayın Tarihi : 10 Şubat 2011