12.02.2011 Muhteşem Yüzyıl Dizisine Uyarı Müeyyidesi Uygulanmasına Karar Verildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bugünkü (12 Ocak 2011) haftalık toplantısında, Show TV’de geçen hafta yayınlanmaya başlanan ve tepkilere neden olan Muhteşem Yüzyıl adlı dizi filmle ilgili hazırlanan uzman raporu da gündeme alınarak değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu dizi filmde 3984 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin “Yayınların toplumun millî ve manevî değerlerine aykırı olmaması”na ilişkin (e) bendinin, tarihe mal olmuş bir şahsiyetin mahremiyeti konusunda gerekli hassasiyet gösterilmemek suretiyle ihlal edilmiş olduğuna ve ilgili yayın kuruluşunun 3984 Sayılı Yasanın 33. Maddesi gereğince uyarılmasına karar verilmiştir.

3984 Sayılı Yasanın 33. Maddesine göre, Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve bu Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı hâlinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ oniki kez arasında durdurulur.

Söz konusu programla ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna 11 Aralık 2010 tarihinden bugüne kadar pek çok şikâyet gelmiştir. Bu şikâyetlerde genel olarak programın yayından kaldırılması talep edilmiştir. Ancak bilindiği gibi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun programlara yayınlanmadan önce müdahale etme veya programları yayından kaldırma yetkisi bulunmamaktadır.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:12 Ocak 2011  

Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02/57/483      

 

 

                                                            

 

Yayın Tarihi : 12 Şubat 2011