TRT Yönetim Kurulu Adayları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanun’un amir hükümleri gereğince, hukuk alanında boşalacak TRT Yönetim Kurulu Üyeliğine atama yapılması için, aday belirlemek üzere 28 Kasım 2017 Salı günü (bugün) yapılan toplantıdaki oylama sonucunda Eyüp KUL ve Mustafa AKIŞ isimlerinin Başbakanlığa bildirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur

 

BASIN BİLDİRİSİ

Sayı :17420072.621.02/E.28535

tarih :28.112017

Yayın Tarihi : 28 Kasım 2017