20.10.2010 Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Yönelik Duyuru

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yayın lisans ve izin başvurusunda bulunan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının Üst Kurula ibraz ettikleri ana sözleşmelerinin, 3984 Sayılı Kanunun 29. Maddesinin;
(b) bendinde yer alan “Bu kanuna göre radyo ve televizyon yayın izni, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre sadece radyo ve televizyon yayıncılığı, haberleşme, eğitim, kültür ve sanat amacıyla kurulmuş anonim şirketlere verilir. Aynı şirket ancak bir radyo ve bir televizyon işletmesi kurabilir.” hükmü ile,
 
(l) bendinde düzenlenen “Radyo ve televizyon yayın kuruluşları, yayın izninin verilmesinden sonra da esas sözleşmelerine bu Kanundaki esaslara aykırı hükümler koyamazlar; iştigal konularına, radyo ve televizyon yayıncılığı ile bağdaşmayan faaliyetleri dahil edemezler” hükmüne uygun olması zaruridir.
 
Üst Kurula yayın lisans ve izin başvurusunda bulunacak özel radyo ve televizyon kuruluşlarının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan iştigal alanlarına ilişkin hükümlerin yer aldığı “Amaç Konu” kısmının örnek ana sözleşmeden faydalanılarak hazırlanması önem arz etmektedir.
 
 “Amaç Konu” kısmı 3984 Sayılı Yasaya uygun tanzim edilmeyen ana sözleşmelerin Üst Kurulca kabul edilmesi mümkün olmayacağından, yayıncı kuruluşların “Ana Sözleşmeleri”nde değişiklik yapmaları gerekebilecektir.
Üst Kurula lisans ve yayın izni talebinde bulunacak veya ana sözleşmelerinde değişiklik yapacak kuruluşlar için hazırlanan “Ana Sözleşme Örneği”ne, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun web sitesindeki, “RD ve TV Lisans İşlemleri”, “Radyo ve Televizyon Lisans Başvurularına İlişkin İşlemler” başlığı altından erişim sağlanabilir.  
 
İlgililere önemle duyurulur.
 
Basın Bildirisi
Tarih:20 Aralık 2010  
Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02/130/10444  
 
Yayın Tarihi : 20 Ekim 2010