15.12.2010 Tadı Damağımda" Programına, Mekânın Gizli Reklamı Yapıldığı Gerekçesiyle Müeyyide Öngörülmüştür

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 11 Kasım 2010 tarihli toplantısında alınan, NTV yayın kuruluşunda yayınlanan “Tadı Damağımda” adlı programa müeyyide uygulanmasına ilişkin kararla ilgili olarak, basın ve yayın kuruluşlarında yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
 
  Bilindiği üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 3984 Sayılı Yasanın 11. Maddesi gereğince haftada en az bir kez toplanmakta, kararlarını oy çokluğu ile almaktadır. Toplantılarda alınan kararlar yazıldıktan sonra Üst Kurul Üyelerinin imzasına açılmakta, daha sonra muhalefet şerhleriyle birlikte internet sitesinde yayımlanmaktadır.
 
     NTV’de yayınlanan Tadı Damağımda adlı programla ilgili Üst Kurul kararı ile Üst Kurul Üyesi Hülya Alp’in muhalefet şerhi de bu kapsamda resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Kurul kararıyla ilgili basın ve yayın kuruluşlarında yayınlanan haberlerin kaynağının da Üst Kurul Üyesi Hülya Alp’in muhalefet şerhi olduğu anlaşılmaktadır.
 
   Ancak Üst Kurul Üyesinin muhalefet şerhinden yola çıkılarak hazırlanan haberler, Üst Kurul kararını doğru olarak yansıtmamaktadır. Üst Kurul, haberlerde iddia edildiği şekilde içecek reklamı yapıldığı gerekçesiyle değil, “mekân”ın gizli reklamının yapıldığı gerekçesiyle programa müeyyide uygulanmasına karar vermiş olup, bu husus toplantı kayıtlarında da sabittir. Ayrıca kamuoyuna yansıtıldığı şekilde müeyyideye konu olan programla ilgili olarak Üst Kurul toplantısında üzüm türü ve şarap markasıyla ilgili herhangi bir tartışma da yaşanmamıştır.
 
            İlgililerin dikkatine sunulur. 
 
Basın Bildirisi
Tarih:15 Aralık 2010 
sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02/120/10350   
Yayın Tarihi : 15 Aralık 2010